Ocena przygotowania pracowników ochrony zdrowia w Polsce do udzielania opieki osobom pokrzywdzonym w wyniku przemocy
Submit this form with test data, and Form Publisher will generate a test invoice for you that you will receive via email. You can then edit all the settings you want to customize your workflow.
Sign in to Google to save your progress. Learn more

Glosariusz:

Dzieci: Zgodnie z konwencją Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka, dzieckiem jest osoba w wieku poniżej 18 lat. Definicja dziecka częściowo pokrywa się z definicją adolescenta. W niniejszym opracowaniu jest stosowany termin „dziecko” lub „dzieci i adolescenci”, z tym że termin obejmuje wyłącznie adolescentów do 18 roku życia.

Zgoda: Świadomie podjęta decyzja o dobrowolnym wykonaniu określonej czynności. Świadoma zgoda oznacza dobrowolne przyzwolenie udzielone przez osobę. Termin jest szeroko stosowany w ochronie zdrowia i pomocy społecznej w celu ochrony praw osób pokrzywdzonych oraz upewnienia się, że są one w pełni świadome ograniczeń i zagrożeń (oraz korzyści) związanych z korzystaniem ze świadczeń.

Ujawnienie informacji: Ujawnienie informacji o przemocy ze względu na płeć ma miejsce wtedy, gdy osoba pokrzywdzona ujawnia informację o własnym doświadczeniu przemocy ze względu na płeć, lub robi to osoba trzecia w związku z przypadkiem przemocy dotyczącym innej osoby pokrzywdzonej. Nie musi to być jednorazowe ujawnienie informacji; przekazywanie informacji może przebiegać stopniowo w miarę budowania zaufania i ufności między osobą pokrzywdzoną a pracownikiem ochrony zdrowia.

Przemoc ze względu na płeć: Obejmuje każdy rodzaj krzywdy wyrządzonej osobie lub grupie osób ze względu na ich faktyczną lub postrzeganą płeć, tożsamość płciową, orientację seksualną.

Przemoc w relacji intymnej: Zachowania/czynności popełniane obecnie lub w przeszłości przez obecnego lub byłego partnera w relacji intymnej, np.: małżonka, partnera współzamieszkującego, których skutkiem jest krzywda fizyczna, psychiczna/ emocjonalna lub seksualna. Termin może obejmować przemoc fizyczną, emocjonalną/psychiczną, zachowania kontrolujące oraz przemoc seksualną.

Obowiązek zgłaszania przypadków przemocy oznacza przyjęte w niektórych krajach lub stanach prawo zobowiązujące jednostki lub wyznaczone jednostki (np. pracowników ochrony zdrowia) do zgłaszania (zwykle policji lub organom wymiaru sprawiedliwości) przypadków lub podejrzenia przemocy domowej lub w relacji intymnej. W wielu krajach obowiązek zgłaszania przemocy dotyczy przede wszystkich przypadków molestowania dzieci lub znęcania się nad małoletnimi, w niektórych krajach obejmuje on także przemoc w relacji intymnej.

Pierwsza pomoc psychologiczna: Psychologiczna pierwsza pomoc jest formą wstępnej interwencji opartej na dowodach, której celem jest wzmacnianie bezpieczeństwa, odporności, stabilizacja stanu osób pokrzywdzonych oraz udzielenie im dostępu do pomocy i zasobów.

Zgwałcenie: Oznacza wymuszony fizycznie lub w inny sposób stosunek płciowy z penetracją sromu, jamy ustnej lub odbytu za pomocą penisa, innej części ciała lub przedmiotu.

Przemoc seksualna: Dowolna czynność seksualna lub usiłowanie doprowadzenia do czynności seksualnej z wykorzystaniem przymusu lub siły, a także nieproszone uwagi lub zaloty o charakterze seksualnym.

Standardowe protokoły i standardowe procedury operacyjne (SOP): zwykle zawierają opis kolejnych działań podejmowanych w celu udzielenia świadczenia, np. sposób przeprowadzenia pierwszej wizyty lub kolejne etapy przeprowadzania badania fizykalnego lub zabiegu medycznego. Celem protokołów/standardowych procedur operacyjnych jest realizacja dobrej jakości świadczeń zdrowotnych w bezpieczny i skuteczny sposób, z poszanowaniem drugiej osoby, w jednolity sposób niezależnie od miejsca i czasu.

Osoba pokrzywdzona: Dorosły lub dziecko, wobec których popełniono akt przemocy ze względu na płeć.

Podejście skoncentrowane na potrzebach osób pokrzywdzonych: Podejście, które ma na celu upodmiotowienie osób pokrzywdzonych poprzez położenie nacisku na ich prawa, bezpieczeństwo, dobrostan, potrzeby oraz życzenia. Zapewnienie osobom pokrzywdzonym dostępu do dobrej jakości świadczeń.

 * Wskazuje wymagane pytanie
Zgoda: Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) prosi o udzielenie zgody na wykorzystanie informacji zawartych w odpowiedziach na pytania w niniejszej ankiecie. Informacje będą analizowane w sposób zbiorczy i anonimowy. Dziękujemy za poświęcony czas.

Wyrażam zgodę
*
Proszę zaznaczyć rodzaj jednostki ochrony zdrowia, w której Państwo pracują
*
Jaka jest Państwa funkcja, w jakim rodzaju jednostki medycznej i na jakim oddziale Państwo pracują?

 

*

Czy czują się Państwo przygotowani, żeby rozpoznać pacjentkę doświadczającą lub ujawniającą przemoc seksualną lub inny rodzaj przemocy ze względu na płeć?

 Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź.

*
Czy Państwa jednostka ochrony zdrowia udziela opieki wszystkim osobom zgłaszającym, że doświadczyły zgwałcenia (tzn. niezależnie od tego, czy zgłosiły się z urzędowym skierowaniem czy w innych okolicznościach)?  

Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź.
*
Czy Państwa jednostka ochrony zdrowia udziela opieki wszystkim osobom, które zgłaszają, że doświadczyły fizycznej przemocy ze względu na płeć (tzn. niezależnie od tego, czy zgłosiły się z urzędowym skierowaniem czy w innych okolicznościach)?

Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź

*
Czy w jednostce istnieją pisemne procedury udzielania opieki osobom pokrzywdzonym w wyniku przemocy seksualnej, w tym zgwałconym?

 Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź.

*
Czy istnieją pisemne procedury udzielania opieki osobom pokrzywdzonym w wyniku innych form przemocy ze względu na płeć?

Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź.
*
Jeśli tak, proszę wpisać nazwę procedury
*

Czy wprowadzono tę procedurę w ramach

*
Czy odbyli Państwo szkolenie z zakresu standardów WHO dotyczących opieki nad osobami pokrzywdzonymi w wyniku przemocy w relacji intymnej/zgwałcenia?

Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź.
Clear selection

Czy odbyli Państwo szkolenie z zakresu obowiązku zgłaszania przypadków przemocy przewidzianego w obowiązującym w Polsce prawie?

Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź.
*
Czy zajmowali się Państwo przypadkami, czyli udzielaniem opieki osobom, które zgłaszały zgwałcenie lub inne formy przemocy seksualnej?
*
Required

Czy zajmowali się Państwo przypadkami, czyli udzielali opieki osobom, które zgłaszały przemoc w rodzinie lub inne formy przemocy ze względu na płeć?

Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź.
*

Jaka kategoria pilności (w ramach segregacji medycznej SOR/IP) jest nadawana osobom, które zgłaszają, że doświadczyły zgwałcenia?                                                

Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź.

*
Inne (np. specjalna ścieżka dla tych pacjentek/pacjentów – proszę podać krótki opis) 

W przypadku ujawnienia przestępstwa zgwałcenia, czy jednostka lub pracownicy jednostki zgłaszają przypadek prokuraturze lub policji?

Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź.
*
Czy przed zawiadomieniem organów ścigania potrzebne jest uzyskanie zgody osoby pokrzywdzonej?

Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź.
*

Czy brak zgody osoby pokrzywdzonej na zawiadomienie organów ścigania może być powodem nieudzielenia jej opieki medycznej?

Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź.
*
Jaki rodzaj pomocy medycznej może w Państwa jednostce uzyskać osoba doświadczająca przemocy seksualnej?
*
Required

Czy od pacjentek/pacjentów pobiera się jakiekolwiek opłaty?

 Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.

*
Które z usług są odpłatne i dla kogo? *

Czy wiedzą Państwo cokolwiek na temat ograniczeń czasowych związanych z czynnościami medycznymi przeprowadzanymi w opiece nad pokrzywdzonymi zgwałceniem?

Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź
*

Czy osoby zgwałcone są zapraszane do jednostki na wizytę kontrolną, obejmującą badanie kontrolne i/lub badanie pod kątem chorób przenoszonych drogą płciową?

Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź.
*
Czy korzystają Państwo z pakietów kryminalistycznych w tych przypadkach, gdy osoba pokrzywdzona w wyniku przemocy seksualnej nie jest pewna, czy będzie chciała zawiadamiać policję

Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź.
*
Jeśli tak, w jaki sposób zbierają Państwo materiał dowodowy i jak go Państwo przechowują?

Proszę opisać

Czy kiedykolwiek brali Państwo udział w szkoleniu lub w innych formach rozwoju umiejętności w zakresie udzielania opieki zdrowotnej osobom pokrzywdzonym na własny koszt i/lub w czasie prywatnym?

Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź.
*
Jeśli tak, prosimy je opisać. Prosimy także napisać, kiedy szkolenie się odbyło.

Czy wiadomo Państwu o mechanizmie udzielania skierowań osobom pokrzywdzonym - mogą to być ścieżki skierowań obejmujące wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego i wsparcie psychospołeczne (MHPSS)?

Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź.

*
Czy w jednostce jest osobne pomieszczenie, w którym osoby zgłaszające zgwałcenie i/lub inne formy przemocy fizycznej, seksualnej lub psychicznej, mogą być zbadane przez pracownika ochrony zdrowia?

Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź.
*
W kontekście gromadzenia danych - czy wiadomo Państwu o zasadach udzielania opieki skoncentrowanej na potrzebach osób pokrzywdzonych, reagowania na ujawnienie przypadków przemocy oraz o zagadnieniach etycznych i dotyczących bezpieczeństwa?

*
Czy wiedzą Państwo, co zrobić, gdy ktoś ujawnia skłonności samobójcze?  *
Czy, w razie potrzeby, umieliby Państwo udzielić psychologicznej pierwszej pomocy pacjentce/pacjentowi? *
Czy umieją Państwo  rozpoznać oznaki stresu u siebie? 
*
Czy sami korzystają Państwo ze sposobów radzenia sobie ze stresem, także w formie wsparcia współpracowników?

*
Jeżeli potrzebujecie Państwo wsparcia w omawianej kwestii, proszę opisać jakiego?
Czy byliby Państwo zainteresowani porozmawianiem z nami osobiście na tematy poruszone w kwestionariuszu?
Jeśli tak, uprzejmie prosimy o podanie poniżej swoich danych kontaktowych

Prosimy o wszelkie dodatkowe uwagi lub informacje, które według Państwa mogłyby pomóc w lepszym zrozumieniu sposobu udzielania w Państwa jednostce świadczeń osobom pokrzywdzonym. 

Dziękujemy za poświęcony czas.

Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy