Webinár pre rodičov - PROBLÉMOVÉ SPRÁVANIE DETÍ S DETSKÝM AUTIZMOM
Cieľom webinára „Problémové správanie detí s detským autizmom“ je oboznámiť rodičov s možnosťami riešenia problémového správania detí s PAS v domácom prostredí a tiež naučiť rodičov predchádzať takémuto správaniu. V rámci webináru sa rodičia teoreticky oboznámia s formami a riešením problémového správania a spoločne s lektorkou budú môcť analyzovať konkrétne problémové správanie svojich detí.

Webinár sa uskutoční v stredu 15. decembra 2021 od 16:00 do 18:30 hod. na platforme ZOOM, teda ako dištančné vzdelávanie.

ORGANIZAČNÉ POKYNY
Poplatok za webinár je 15 EUR na jedného účastníka. Platí sa vopred. V prípade záujmu nahláste prosím svoju účasť do 6. decembra 2021 prostredníctvom tejto prihlášky.

Kapacita webinára je obmedzená na 20 účastníkov. Po uhradení poplatku Vám bude zaslaný link, kde bude prebiehať školenie.

LEKTORKY

Mgr. Oľga RAJECOVÁ
vyštudovala liečebnú pedagogiku na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Práci s deťmi s autizmom sa venuje od roku 2002. V centre Andreas pôsobí od roku 2013 ako odborná pracovníčka a od augusta 2019 tiež ako garantka pre odbornú činnosť. Od roku 2019 pracuje ako supervízorka v pomáhajúcich profesiách.
V roku 2014 ukončila intenzívny medzinárodný výcvik v behaviorálnej metodike. V roku 2015 výcvik v metodike VOKS v Prahe. V novembri 2021 ukončila akreditovaný výcvik v metóde Podpory pozitívneho správania (Positive Behaviour Support – PBS).

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Záväzne sa prihlasujem na webinár "PROBLÉMOVÉ SPRÁVANIE DETÍ S DETSKÝM AUTIZMOM" *
záväzná prihláška na webinár
Required
Vaše piezvisko a meno *
napíšte vaše priezvisko a krstné meno - VZOR = Nováková Anna, Mgr.
Vaša adresa (ulica, PSČ a Mesto) *
VZOR = Nám. Slobody 125, 811 01 Bratislava
KONTAKT - mobil *
mobilný kontakt v tvare 09xx xxx xxx
KONTAKT - e-mail *
napíšte emailový kontakt
Meno dieťaťa *
napíšte priezvisko a krstné meno dieťaťa - VZOR = Novák Jakub
Dátum narodenia dieťaťa *
napíšte deň.mesiac.rok vo formáte DD.MM.RRRR
MM
/
DD
/
YYYY
Miesto narodenia dieťaťa *
napíšte mesto, kde sa Vaše dieťa narodilo - napr. Martin
Vzťah k dieťaťu *
napíšte vzťah k dieťaťu (napr. rodič, starý rodič, učiteľ apod.)
Diagnóza dieťaťa *
Navštevujete Autistické centrum Andreas? *
Vystavenie faktúry *
Vystavenie faktúry - doplnenie (ak potrebujete faktúru na organizáciu, napíšte Názov organizácie, adresu, IČO a DIČ)
Vystavenie faktúry - doplnenie (ak potrebujete faktúru na organizáciu, napíšte Názov organizácie, adresu, IČO a DIČ)
Priestor pre Vaše poznámky a otázky
Môžete prípadne napísať Vašu motiváciu alebo iné poznámky
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *
Týmto dávam súhlas, podľa pravidiel nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, so spracovaním a uchovávaním uvedených osobných údajov na účel zasielania informácií o vzdelávacích aktivitách organizovaných Autistickým centrom Andreas n.o. Súhlas dávam prevádzkovateľovi Autistické centrum Andreas n.o. so sídlom na Galandovej 7, 811 06 Bratislava, IČO 31821677. Súhlas zanikne zánikom organizácie alebo je ho možné kedykoľvek písomne odvolať na andreas@andreas.sk. Súhlasím so zaradením do databázy. Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy