แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์ Plastics Intelligence Unit (2563/2)
ด้วยสถาบันพลาสติก มีความประสงค์จะสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ Plastics Intelligence Unit : http://plastic.oie.go.th เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการให้บริการข้อมูลด้านต่าง ๆ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพที่ดีต่อไป
เพศ
Clear selection
อายุ
Clear selection
อาชีพของท่านจัดอยู่ในกลุ่มใด
Clear selection
ท่านรู้จักเว็บไซต์ Plastics Intelligence Unit (PIU) จากช่องทางใด
Clear selection
ความพึงพอใจด้านคุณภาพของข้อมูล
มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการอัพเดทอยู่เสมอ
Clear selection
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารในเว็บไซต์มีความเหมาะสมและน่าสนใจ
Clear selection
ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ
Clear selection
การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
Clear selection
ความพึงพอใจด้านการออกแบบ การจัดรูปแบบและความรวดเร็วของเว็บไซต์
การจัดรูปแบบเว็บไซต์เพื่อง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
Clear selection
เมนูต่างๆ ในเว็บไซต์ใช้งานได้ง่าย
Clear selection
ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่าย
Clear selection
ความรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์
Clear selection
ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวม
โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในคุณภาพของข้อมูลในระดับใด
Clear selection
โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการออกแบบเว็บไซต์ในระดับใด
Clear selection
โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในเว็บไซต์ PIU ในระดับใด
Clear selection
ข้อมูลประเภทใดมีประโยชน์ต่อท่านมากที่สุด
Clear selection
ข้อมูลประเภทไหนที่ท่านสนใจและอยากให้เว็บไซต์ Plastics Intelligence Unit (PIU) นำเสนอ
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ Plastics Intelligence Unit (PIU)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy