Zaczarowane Ostromecko
Regulamin Biegu i Rajdu Przygodowego na Orientację „Zaczarowane Ostromecko”
29 grudnia 2018r.

1.Postanowienia ogólne:
Bieg i Rajd Przygodowy na Orientację „Zaczarowane Ostromecko” jest imprezą sportowo-turystyczno-kulturalno-charytatywną , skierowaną do wszystkich chętnych osób, które dokonają rejestracji i opłacą wpisowe
Organizatorem jest Stowarzyszenie Sport Smukała Opławiec Janowo t.ol@wp.pl tel. 604543474, FordonRunners tel. 732005914 oraz Biblioteka na Pomorskiej w Bydgoszczy tel. 602266728
Start 29 grudnia 2018r o godz. 11:00
Miejsce startu i zakończenia będzie w Sali Balowej Pałacu Nowego w Ostromecku
Przewiduje się dwie trasy
- turystyczna ok. 5-7 km z ok. 6 punktami kontrolnymi i zadaniami do wykonania przeznaczona dla dzieci i piechurów
- sportowa o długości 12-15 km z ok. 10-12 punktami kontrolnymi dla biegaczy

2. Cele biegu:
Pomoc finansowa w kosztach specjalistycznej rehabilitacji Augustyna Wałkowskiego półrocznego chłopca z Zespołem Warkany'ego
Popularyzacja turystycznych imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku i integracji drużyn
Poznanie okolic Ostromecka oraz zapoznanie uczestników z historią pałaców

3. Startujący:
Prawo startu mają osoby w wieku od 18 roku życia oraz dzieci z rodzicami na trasie rodzinnej
dopuszcza się do uczestnictwa w biegu wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu. Ten fakt uczestnik potwierdzi własnoręcznym podpisem na formularzu przygotowanym przez Organizatora.

4. Klasyfikacje:
Zespołowa na trasie sportowej
Zespołowa na trasie turystycznej

5. Zasady rozgrywania biegu i rajdu:
Istotą każdej trasy jest zaliczenie jak najwięcej punktów kontrolnych (PK) w jak najkrótszym czasie. . Uczestnicy mogą zaliczać PK w dowolnej kolejności zgodnie z otrzymaną mapą i opisem trasy. .
Punkt Kontrolny (PK) jest oznaczony biało-czerwoną tablicą umiejscowioną np. na drzewie posiadającą własny kod i perforator lub kredkę.
Warunkiem potwierdzenia obecności na PK jest perforacja odpowiedniego pola na karcie startowej odpowiadającemu danemu PK w danym polu karty startowej. W przypadku braku perforatora należy wpisać kredką kod w odpowiednie pole karty startowej. Potwierdzenia na karcie startowej uczestnik ma obowiązek dokonać we własnym zakresie. Na trasie turystycznej uczestnicy mogą spodziewać się zadań do wykonania
Warunkiem ukończenia trasy jest odnalezienie i potwierdzenie PK oraz dotarcie na metę biegu
O klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje ilość znalezionych i potwierdzonych PK, a w drugiej decyduje czas przybycia na metę uczestnika.
Start wszystkich uczestników danej trasy odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop. Wariant trasy jest dowolny.
Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę topograficzną z zaznaczonymi Punktami Kontrolnymi (PK) i materiałami startowymi.
Wszelkie przerwy na trasie Rajdu i w bazie Rajdu są wliczane w czas przebycia trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.
Uczestnicy wszystkich tras będą mieli pomierzony czas i zamieszczeni zostaną w wynikach biegów. Pomiar czasu ręczny

6 . Nagrody i trofea:
Zwycięzcy na wszystkich trasach oraz dzieci otrzymają upominki.
Dla każdego słodki poczęstunek i gorąca kawa lub herbata
Pamiętajmy, że bieg jest charytatywny i nie startujemy dla nagród

7. Wyposażenie obowiązkowe:
odpowiedni ubiór
naładowany telefon komórkowy.

8. Opłata startowa:
Koszt udziału w zawodach to 10 zł od osoby dorosłej oraz 5zł od dziecka. Można wpłacić większą kwotę. Adresatem wpłat jest rodzina Augustyna Strona internetowa wpłat: https://zrzutka.pl/specjalistyczne-turnusy-rehabilitacyjne-8uxv82
Przy wpłacie prosimy w tytule wpisać nazwę drużyny. Na tej podstawie będziemy weryfikować uczestników.

9. Atrakcje dodatkowe
godz. 13:00 Przedstawienie teatralne dla dzieci - Grupa " Trzy Słowa"
godz. 14:00 Koncert fortepianowy - Igor Sobierajski

10. Postanowienia końcowe:
Ze zwględów bezpieczeństwa wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne, obowiązkowe odmeldowanie się po rajdzie do godziny 14:00 – w jeden z poniżej podanych sposobów:
- na mecie, (bazie Rajdu)
- telefoniczne dzwoniąc pod numer podany przez organizatora
Uczestnicy w czasie trwania Rajdu mają prawo biec, iść i odpoczywać wedle własnej woli. Aby przebycie trasy było “czyste” nie mogą oni korzystać z żadnego środka lokomocji oraz pomocy osób trzecich. Niedozwolone jest pokonywanie przeszkód wodnych wpław.
Udział w biegu jest dobrowolny. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie biegu i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od organizatorów. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie deklaracji w biurze zawodów przed biegiem
W miejscu startu i mety – będzie punkt medyczny z apteczką pierwszej pomocy. Nie będzie karetki pogotowia
Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk oraz poruszania się po terenach prywatnych. Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie jak i odwrotnie organizator nie odpowiada.
Numer startowy, wydawany w sekretariacie przed startem należy podczas trwania Rajdu obowiązkowo umieścić w widocznym miejscu.
Pamiętajmy o odpowiednim ubiorze z uwagi na zimowe warunki.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem Rajdu.
Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na publikowanie swojego imienia, nazwiska i wizerunku w wynikach, zdjęciach i filmach z imprezy

Lista uczestników
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ht04mllptMX-2V1wt5hdADYLXtWwP4Wktrr4Pamj5j4/edit?usp=sharing

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

Nazwisko *
Your answer
Imię *
Your answer
Dziecko czy osoba dorosła *
Miejscowość *
Your answer
Nazwa zespołu - team *
Your answer
Trasa *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service