Dotazník ku tvorbe Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja v obci Jasenov na roky 2015 – 2020

Vážení občania, dovoľujeme si Vás požiadať o spoluprácu pri tvorbe Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej len PHSR) vašej obce na roky 2015 – 2020, ktorý je zameraný na rozvoj hlavných oblastí spoločenského, pracovného a kultúrneho života. Keďže je našom snahou stanoviť v dokumente ciele a zámery, ktoré budú predovšetkým odzrkadlovať potreby Vás - občanov, dovoľujeme si Vás v záujme objektívnosti a komplexnosti pripravovaného dokumentu požiadať o vyplnenie nasledovného dotazníka. Vyplnenie dotazníka je anonymné a bude slúžiť výlučne potrebám rozvojovej stratégie našej obce. Zvolenú odpoveď označte krížíkom.

  I. Informácie o respondentovi

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  II. Obec ako miesto bývania

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  ponuka  služieb a obchodov
  činnosť záujmových združení obce 
  kultúrne a spoločenské podujatia pre občanov
  možnosti športovania a športového vyžitia
  podujatia a krúžky pre deti a mládež
  podujatia pre dôchodcov
  aktivity kultúrneho domu
  aktivity materskej škôlky
  práca obecného úradu a samosprávy
  požiarna ochrana obyvateľstva
  Please enter one response per row
  This is a required question
  miestne komunikácie  - cesty a chodníky 
  stav verejných priestranstiev
  vybavenosť obce verejnou kanalizáciou
  vybavenosť obce vodovodom  
  vybavenosť obce plynom  
  vybavenosť obce elektrinou
  odvoz komunálneho odpadu  
  nakladanie so stavebným odpadom   
  knižnica    
  materská škola  
  kultúrny dom  
  dostupnosť verejného internetu  
  pokrytie signálom mobilných sietí  
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question

  III. Život v obci. Prečo ste si vybrali život v obci?

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must select at least 0 options.
  This is a required question
  This is a required question
  Must select at least 0 options.
  This is a required question

  IV. Infraštruktúra v obci

  (školstvo, kultúra a záujmová činnosť, šport, sociálne služby)

  IV.A Školstvo

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  IV.B Kultúra a záujmová činnosť

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  IV.C Šport

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  IV.D Sociálne služby

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  IV.E Životné prostredie

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  V. Buducnosť obce

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Ďakujeme za spoluprácu.

  Výsledky budú zverejnené na stránke obce.