Ερωτηματολόγιο
Το ερωτηματολόγιο αυτό είναι ανώνυμο και έχει ένα διπλό στόχο: αφενός, να καταγράψει όσο το δυνατόν πληρέστερα και με βάση την εμπειρία των ίδιων των συναδέλφων την πραγματικότητα των αμοιβών στον κλάδο μας, ανεξάρτητα από επαγγελματική ειδίκευση (μετάφραση, επιμέλεια-διόρθωση, υποτιτλισμός) και επιμέρους τομέα δραστηριοποίησης (εκδοτικοί οίκοι, μεταφραστικά γραφεία, εταιρείες υποτιτλισμού)· αφετέρου, να λειτουργήσει ως βάση για τον καθορισμό κατώτατων αμοιβών, ένα αίτημα το οποίο θεωρούμε συστατικό στοιχείο μιας συναδελφικής επαγγελματικής κουλτούρας που θα στρέφεται ενάντια στη γενικευμένη υποτίμηση της δουλειάς μας και στον υποβολιμαίο «μειοδοτικό» ανταγωνισμό στον οποίο εξαναγκάζονται πολλοί συνάδελφοι (ιδίως νεότεροι) από τις εταιρείες του κλάδου.

<b><center>Για περισσότερες πληροφορίες, ακολουθήστε το παρακάτω λινκ: </b></br><center>http://www.smed.gr/2012/12/blog-post_11.html</center>

<b><center>ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΔΙΟΡΘΩΤΩN</b></center><br><center>www.smed.gr</center>

Εργασία
Είδος εργασίας που κάνετε:
Η εργασία αυτή είναι:
Τρόπος υπολογισμού αμοιβής
Βάση υπολογισμού αμοιβής
Χρόνια δραστηριοποίησης στο χώρο
Αμοιβές Μετάφρασης
Οι αμοιβές υπολογίζονται σε ευρώ, κατά μέσο όρο.
Μεταφραστικά γραφεία
Χρέωση ανά λέξη κατά μέσο όρο [σε ευρώ]
Ποσόν ζητούμενης ή επιθυμητής αμοιβής
Your answer
Εκδόσεις
Χρέωση ανά 16σέλιδο κατά μέσο όρο [σε ευρώ]
Ποσόν ζητούμενης ή επιθυμητής αμοιβής
Your answer
Αμοιβές Επιμέλειας-Διόρθωσης
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αποσαφήνιση ή αναδιοργάνωση του κειμένου ως προς το περιεχόμενο και τη διάρθρωσή του. Έλεγχος πραγματολογικών στοιχείων. Αποσαφήνιση νοήματος, βελτίωση γλώσσας και άλλες μη τεχνικές επεμβάσεις επιμέλειας, που θα εφαρμοστούν σε όλο το κείμενο. Έλεγχος και διόρθωση υφολογικών επιπέδων. Ομαλοποίηση μετρικού συστήματος. Έλεγχος και επιμέλεια αναγραφής κεφαλίδων, ευρετηρίων, παραπομπών και παραθεμάτων. Έλεγχος των στοιχείων στην ταυτότητα του βιβλίου [όταν πρόκειται για βιβλίο]. Αντιπαραβολή με το πρωτότυπο [όταν πρόκειται για μετάφραση].

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Αφορά τη γραμματική, τη χρήση, την ορθογραφία, τη στίξη και άλλα τεχνικά γλωσσικά ζητήματα. Έλεγχος της συνοχής των γλωσσικών στοιχείων του κειμένου και της συνέπειας των δεδομένων. Εισαγωγή τίτλων και πλαγιότιτλων και αντίστοιχη τοποθέτηση γραφικών στοιχείων. Επιμέλεια πινάκων, διαγραμμάτων και καταλόγων. Ενημέρωση του ατελιέ για τυχόν ιδιαιτερότητες της παραγωγής. Έλεγχος των δοκιμίων του επιμελημένου και σελιδοποιημένου κειμένου όσον αφορά τη συνέπεια ως προς το στήσιμο, καθώς και δευτερεύοντα τεχνικά λάθη (π.χ. ανορθογραφίες ή μικρές παρεκκλίσεις από το στήσιμο). Σωστή τοποθέτηση του κειμένου στη σελίδα, έλεγχος κεφαλίδων και σελιδαρίθμων, έλεγχος κουτσών, ορφανών κ.ά. αράδων, έλεγχος σελιδαρίθμων όπου αναφέρονται (π.χ. περιεχόμενα). Έλεγχος ηλιοτυπιών ή άλλου τύπου δοκιμίων ή φιλμ.

Επιμέλεια/Διόρθωση (Εκδόσεις)
Χρέωση ανά 16σέλιδο τυπωμένου βιβλίου κατά μέσο όρο [σε ευρώ]
Ποσόν ζητούμενης ή επιθυμητής αμοιβής
Your answer
Διόρθωση (Εκδόσεις)
Χρέωση ανά 16σέλιδο τυπωμένου βιβλίου κατά μέσο όρο [σε ευρώ]
Ποσόν ζητούμενης ή επιθυμητής αμοιβής
Your answer
Επιμέλεια/Διόρθωση (Μεταφραστικά γραφεία)
Χρέωση ανά λέξη κατά μέσο όρο [σε ευρώ]
Ποσόν ζητούμενης ή επιθυμητής αμοιβής
Your answer
Αμοιβές Υποτιτλισμού
Υποτιτλισμός (μετάφραση/χρονισμός)
Χρέωση ανά λεπτό βίντεο κατά μέσο όρο [σε ευρώ]
Ποσόν ζητούμενης ή επιθυμητής αμοιβής
Your answer
Χρόνος
Πόσο χρόνο αφιερώνετε στην παραπάνω εργασία προκειμένου για:
Κατά μέσο όρο
0-1 ώρα
1-2 ώρες
2-3 ώρες
3+ ώρες
Μετάφραση: Μία σελίδα βιβλίου 20 Χ 15 εκ.
Επιμέλεια/Διόρθωση: 16 σελίδες
Διόρθωση: μία σελίδα
Διόρθωση: μία ώρα βίντεο
Μετάφραση: 250 λέξεις
Διόρθωση: 250 λέξεις
Υποτιτλισμός με χρονισμό: μία ώρα βίντεο
Υποτιτλισμός χωρίς χρονισμό: μία ώρα βίντεο
Άλλα σχόλια
Σχόλια
Γράψτε εδώ τις παρατηρήσεις σας για όποιο θέμα θεωρείτε ότι δεν καλύφθηκε ικανοποιητικά στο ερωτηματολόγιο. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον ΣΜΕΔ στο syl.smed [at] gmail.com.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service