ACREDITACIÓ ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2 DE MARÇ 2013

Aquest formulari, us servirà també com a acreditació per assistir i poder participar de la XXXV Assemblea General Ordinària. Llegiu bé les indicacions, ja que haureu d'omplir unes parts en línia i unes en paper. Sobretot penseu que heu d'imprimir el formulari i portar-lo signat el mateix dia 2 de març.
HEU D'OMPLIR-LO ABANS DEL 9 DE FEBRER A LES 14h, ja que necessitem tenir una previsió de la gent que es quedarà a dinar.

  Aquesta part s'ha d'omplir en paper:

  En/Na_______________________________________, com a secretari/a de l'entitat_______________________________________, certifico que les persones delegades a la XXXV Assemblea general ordinària del CNJC, que es realitzarà el 2 de març de 2013 a la ciutat de Barcelona serà/n:

  Ompliu en línia els apartats següents:

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Aquesta part s'ha d'omplir en paper:

  I per a què així consti, signo el present certificat a Barcelona el dia______del mes de__________________de 2013 Segell de l'entitat Signatura del secretari/a

  ARA HEU DE FER UN CRTL+P PER IMPRIMIR LA PANTALLA I AIXÍ TENIR IMPRÈS EL VOSTRE FORMULARI QUE HEU DE PORTAR FIRMAT I SEGELLAT EL MATEIX DIA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA. UN COP IMPRÈS EL FORMULARI, NO US OBLIDEU DE PRÉMER EL BOTÓ D'ENVIAR QUE APAREIX AL FINAL D'AQUEST PÀGINA.

  MOLTES GRÀCIES Si teniu qualsevol dubte, contacteu amb: Consell Nacional de la Joventut de Catalunya Pl. Cardona, 1-2, baixos CAT - 08006 Barcelona Tel (+34) 93 368 30 80 Fax (+34) 93 368 30 84 consell@cnjc.cat