กรอกข้อมูลบัตรหายโรงเรียนสงวนหญิง

!! แจ้งนักเรียน !! ก่อนกรอกข้อมูลบัตรหายในเว็บให้แน่ใจว่าบัตรหายจริงก่อน เพราะนักเรียนจะเสียค่าทำบัตรใหม่. 50. บาท ให้นักเรียนไปกรอกแบบฟอร์มที่ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนพร้อมจ่ายเงิน และถ้านักเรียนพบบัตรนักเรียนที่หายภายหลังจากการทำบัตรใหม่ ให้เก็บบัตรไว้กับนักเรียนเพื่อนำกับมาใช้ใหม่ภายหลังจากใบใหม่สูญหาย โดยนำบัตรเก่ามาติดต่อ ครูยอดชาย ขุนสังวาลย์ 089-7467126 จะดำเนินการให้ หรือนำบัตรใบเก่าที่พบมาฝากเก็บไว้ได้
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  ติดต่อฝ่ายกิจการนักเรียน
  This is a required question