Témy metodických stretnutí
Aby naše metodické stretnutia boli vytvárané, tak aby čo najviac reflektovali Vaše požiadavky smerom k vzdelávaniu detí a žiakov so ŠVVP, pripravili sme pre Vás okruhy, ktoré by Vás mohli zaujímať.
Našim cieľom je "šiť ich na mieru."

Prosíme označte na škále, o ktoré okruhy by ste mali záujem nasledovne: 1 - vôbec nemám záujem, 5 - mám veľký záujem.
Úloha, kompetencie asistenta pedagóga pri jednotlivých zdravotných znevýhodneniach
Clear selection
Kariérové poradenstvo u žiakov so ŠVVP
Clear selection
Vývinové poruchy učenia na 1.stupni ZŠ - prejavy a ich riešenie, špecifiká edukácie, následky nerešpektovania poruchy
Clear selection
Vývinové poruchy učenia na 2. stupni ZŠ - prejavy a ich riešenie, špecifiká edukácie, následky nerešpektovania poruchy
Clear selection
Výučba jazykov u žiakov s VPU
Clear selection
Objasnenie vplyvu poruchy ADHD na vyučovací proces a možnosti riešenia
Clear selection
Pozornosť dieťaťa, žiaka so ŠVVP a možnosti jej ovplyvnenia
Clear selection
Hodnotenie a žiaci so zdravotným znevýhodnením
Clear selection
Dieťa, žiak s autizmom, poruchou autistického spektra v škole
Clear selection
Grafomotorické zručnosti: vývin, prekážky, dôsledky, stimulácia
Clear selection
Možnosti stimulácie dieťaťa s narušenou komunikačnou schopnosťou v MŠ
Clear selection
Dieťa so ŠVVP v MŠ ( ZP, SP, TP, MP)
Clear selection
Pripravenosť dieťaťa so zdravotným znevýhodnením na plnenie si školských povinností
Clear selection
Prevencia porúch učenia už v MŠ
Clear selection
Muzikodeň v MŠ
Clear selection
Škola alebo zariadenie kde pracujete: *
Váš e-mail
(nepovinné)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy