Témy metodických stretnutí

Aby naše metodické stretnutia boli vytvárané, tak aby čo najviac reflektovali Vaše požiadavky smerom k vzdelávaniu detí a žiakov so ŠVVP, pripravili sme pre Vás okruhy, ktoré by Vás mohli zaujímať.
Našim cieľom je "šiť ich na mieru."

Prosíme označte na škále, o ktoré okruhy by ste mali záujem nasledovne: 1 - vôbec nemám záujem, 5 - mám veľký záujem.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question