Nabór uzupełniający do wydziałowych komisji stypendialnych dla doktorantów UKSW

Nie zgłosiła się wystarczająca liczba osób do utworzenia wydziałowych komisji stypendialnych na WFCh, WPK, WNH i WMP SNŚ. Otwieramy wobec tego nabór uzupełniający, który potrwa do 20 października. Wydziałowe Komisje Stypendialne rozpatrują wnioski o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę. Komisja zbiera się w listopadzie i grudniu, w zależności od ilości wniosków, które wpłynęły do DPM na początku roku akademickiego. W dalszych miesiącach Komisja zbiera się, o ile wpłyną kolejne wnioski.
Nabór uzupełniający jest otwarty do 20 października. Nabór uzupełniający może zostać zamknięty we wcześniejszym terminie, jeśli znajdzie się wystarczająca liczba kandydatów na wakujące miejsca.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must select at most 1 options.
  This is a required question