Formulari d'inscripció | Formulario de inscripción
Període d'inscripcions: del 31 de juliol al 31 d'octubre. | Data límit per pagaments: 4 de novembre.
Período de inscripciones: del 31 de julio al 31 de octubre. | Fecha límite para el pago de inscripcionesn: 4 de noviembre

Preu Socis: 60 € (abans del 15 octubre) | 80 € (després del 15 octubre).
Precio para socios: 60 € (antes del 15 de octubre) | 80 € (después del 15 de octubre).
_____________________
Preu NO socis: 90 € (abans del 15 octubre) | 110 € (després del 15 d’octubre)
Precio para NO socios: 90 € (antes del 15 de octubre) | 110 € (después del 15 de octubre).

*Especificar nom i cognoms tal com apareix al vostre DNI. | *Especificar nombre y apellidos tal y como aparece en el DNI.
*Tots els certificats d'assistència a la Jornada s'enviaran per correu electrònic en versió digital. | Todos los certificados de asistencia a la Jornada se enviarán por correo electrónico en versión digital.
REGISTRE DE DADES | REGISTRO DE INFORMACIÓN
Nom i cognoms | Nombre y apellidos *
Your answer
Professió | Profesión *
Your answer
Lloc de treball | Lugar de trabajo *
Your answer
Correu electrònic | Correo electrónico *
Your answer
Ets soci / sòcia d'ACISE? | ¿Eres socio/a de ACISE? *
FACTURACIÓ | FACTURACIÓN
Tota factura serà emesa a nom de la persona registrada. Per a factures a nom d'una entitat o associació cal omplir el apartat "Entitat/Associació".
_____________
Toda factura será emitida a nombre de la persona registrada. Para facturas a nombre de una entidad o asociación es necesario cumplimentar el apartado "Entidad/Asociación".
Entitat/Associació | Entidad/Asociación
Your answer
DNI
Your answer
Adreça | Dirección
Your answer
Població | Población
Your answer
C.P.
Your answer
Província | Provincia
Your answer
PAGAMENT DE QUOTA | PAGO DE CUOTA
Per transferència bancaria. | Por transferencia bancaria.
Data límit per pagaments: 4 de novembre. | Fecha límite para el pago de la cuota de inscripción: 4 de noviembre.
Protecció de dades | Protección de datos
Volem informar-li que les vostres dades personals s'incorporaran als fitxers de l’Associació Catalana d’Infermeria i Salut Escolar (ACISE), únicament amb la finalitat de gestionar el registre com a participant a la II Jornada d'Infermeria i Salut Escolar, així com l'emissió de la FACTURA de la quota d'inscripció. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal, podrà exercir el seu dret d'accés, modificació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a la adreça electrònica: acise.2015@gmail.com.
__________________________________________

Queremos informarle que sus datos personales se incorporarán a los ficheros de la Asociación Catalana de Enfermería y Salud Escolar (ACISE), únicamente con el fin de gestionar el registro como participante en la II Jornada de Enfermería y Salud Escolar, así como la emisión de la FACTURA de la cuota de inscripción. En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal, podrá ejercer su derecho de acceso, modificación, cancelación y oposición enviando un correo a la dirección electrónica: acise.2015@gmail.com.
*
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service