Informační schůzky pro rodiče ke vzdělávání na střední škole - 30.1. 2018 v 16:00 a 14.2. 2018 v 16:00
Toto je registrační formulář pro zájemce o informační schůzku na téma vzdělávání na středních školách v rámci projektu Češtinou k inkluzi. / Эта регистрационная форма предназначена для записи на информационную встречу на тему образования в средних школах, которая будет проводиться в рамках проекта Češtinou k inkluzi.

Informační schůzka pro rodiče probíhá v rámci projektu Češtinou k inkluzi (reg. č. CZ.07.4.680.00.015_0050000057) a je financována Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR./The information meeting for parents is a part of project Češtinou k inkluzi (Reg. No. CZ.07.4.680.00.015_0050000057) and is funded by the European Union within the framework of the Operational Program Prague - the Pole of Growth of the Czech Republic.

Email address *
KDY: 30.1. 2018 16:00 a 14.2. 2018 v 16:00
KDE: META, o. p. s. V Tůních 10
Prosíme, vyberte termín/Please, select a date/Пожалуйста, выберите дату и время *
Jméno/First name/Имя/ Tên *
Your answer
Příjmení/Surname/Фамилия/ Họ *
Your answer
Státní příslušnost/Citizenship/Гражданство/ Quốc tịch *
Your answer
Telefonní číslo/Phone No./Номер телефона/ Số điện thoại *
Your answer
E-mail/E-mail/Эл. почта
Your answer
Máte zájem o zajištění tlumočníka?/Would you like us to provide an interpreter? /Вы заинтересованы в предоставлении переводчика?/ Bạn có cần người thông dịch không? *
Pokud jste na předchozí otázku odpověděli ano, uveďte požadovaný jazyk pro tlumočení./If so, what language of interpreting do you request? /Если на предыдущий вопрос Вы ответили утвердительно, укажите нужный язык для перевода./ Nêu bạn trả lời có cho câu hỏi trên, bạn hãy cho chúng tôi biết ngôn ngữ bạn cần thông dịch.
Your answer
Souhlasím se zpracováním osobních údajů, které upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas je udělen společnosti META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů jakožto správci, a to pro účely evidence cílové skupiny projektu Češtinou k inkluzi (reg. č. CZ.07.4.680.00.015_0050000057). V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsou všechny poskytnuté údaje shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely uvedeného projektu. Souhlas je udělen na dobu trvání projektu a povinné archivace stanovené do 30. 6. 2029. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat./I agree with the processing of personal data governed by Act No. 101/2000 Coll. On the Protection of Personal Data. Approval is granted to META, o.p.s. - The Society for Young Migrant Opportunities as Administrator, for the purpose of registering the target group of the Czech Inclusion Project (Reg. No. CZ.07.4.680.00.015_0050000057). In accordance with Section 5 of Act No. 101/2000 Coll. On the Protection of Personal Data, all data provided is collected and processed solely for the purposes of the project. The consent is granted for the duration of the project and mandatory archiving specified until 30 June 2029. I acknowledge that the consent is voluntary and that I can withdraw it at any time. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of META o.p.s. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms