ใบสมัครสอบชิงทุนพิเศษ AYP รุ่นที่ 11 ทุนฟรีค่าตั๋วเครื่องบินนักเรียนแลกเปลี่ยนไป-กลับ กรุงเทพฯ - สหรัฐอเมริกา มูลค่าสูงสุด 80,000.-บาท
1. ผู้สมัครขอรับทุน ต้องเป็นนักเรียนชั้น ม.3 - ม.5  เกรดเฉลี่ยที่ผ่านมา 2.5 ขึ้นไป
2. ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่จะเดินทางไปเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนแบบ 1 ปี ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2565
3. ทุนค่าตั๋วเครื่องบินนี้รวมค่าภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมน้ำมัน(นักเรียนไม่ต้องจ่ายเพิ่ม)
4. ผู้ขอรับทุนต้องออกตั๋วเครื่องบินกับโครงการฯ เท่านั้น ตามสายการบินที่กำหนด
5. ทุนค่าตั๋วเครื่องบินนี้ ไม่รวมค่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งนักเรียน/ผู้ปกครอง ต้องชำระเพิ่มเติมอีกต่างหาก
6. ทุนค่าตั๋วเครื่องบินนี้ โครงการฯ ได้รับการสนับสนุนจากสายการบิน/ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน
7. ทุนนี้ดำเนินการโดยองค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP
8. เกณฑ์การคัดเลื่อกทุนได้แก่ ทดสอบทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ(สอบข้อเขียนทางออนไลน์) และทดสอบการสื่อสารภาษาอังกฤษ(สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์) พร้อมแจ้งผลการทดสอบ และผลการพิจารณาทุน ภายใน 1 วัน หลังสอบ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
วันเดือนปี ที่สมัคร
MM
/
DD
/
YYYY
ชื่อ-นามสกุลนักเรียน(โปรดระบุคำนำหน้าชื่อ) *
อายุ(ไม่ต่ำกว่า 14 ปี และไม่เกิน 17 ปี) *
กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.? *
โรงเรียน *
จังหวัด *
โทร *
ไลน์ไอดี *
Email *
ชื่อผู้ปกครอง *
เบอร์โทรผู้ปกครอง *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of AYP THAILAND.ORG. Report Abuse