ΝΑΟΕΦΚ
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟ ΑΓΩΝΑ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Αγώνας/Race *
 Έτος/Year *
Όνομα σκάφους/Boat name *
Αριθμός πανιού/Sail number *
Όμιλος/Sailing club *
Σημαία/Flag *
Λιμάνι νηολογίου/Port registry *
Εργοστασιακός τύπος/Boat model *
Έτος κατασκευής/Built date *
Χρώμα σκάφους/Boat color *
Χρώμα κουβέρτας/Deck color *
Χρώμα υφάλων/Hull bottom color
Τύπος ιστιοφορίας/Sailing rig *
Μπαλόνι Nο.1/Spinnaker n.1
Χρώματα μπαλονιών από πάνω προς τα κάτω/ Spinnakers colors from top to bottom
Μπαλόνι Nο.2/Spinnaker n.2
Χρώματα μπαλονιών από πάνω προς τα κάτω/ Spinnakers colors from top to bottom
Μπαλόνι Nο.3/Spinnaker n.3
Χρώματα μπαλονιών από πάνω προς τα κάτω/ Spinnakers colors from top to bottom
Αριθμός πιστοποιητικού καταμέτρησης/Sailing race certificate number *
Ημερομηνία έκδοσης/Date issued *
MM
/
DD
/
YYYY
Εκδόθηκε από/Issued from *
Αρχικός βαθμός ικανότητας σκάφους/GPH *
Κατηγορία/Class *
Διακριτικό σήμα VHF/Call sign VHF *
Υπάρχοντα κανάλια VHF/Working VHF channels *
1) Δηλώνω ότι αποδέχομαι τους κανονισμούς και τους όρους που αναφέρονται στην προκήρυξη του αγώνα, θα μετάσχω στον αγώνα με δική μου αποκλειστική ευθύνη και αποδέχομαι ακόμη ότι ο οργανωτής Όμιλος και οποιαδήποτε επιτροπή που έχει σχέση με τον αγώνα δεν έχει καμιά ευθύνη για τυχόν ατυχήματα ή ζημιές αν συμβούν στο σκάφος μου, με πρόσωπα ή πράγματα, στην θάλασσα ή στην στεριά, κατά την διάρκεια του αγώνα.
2) Δηλώνω ακόμη ότι το πιο πάνω αναφερόμενο σκάφος είναι εξοπλισμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ειδικού κανονισμού ασφαλείας ανοιχτής θάλασσας της I.S.A.F. για αγώνες : *
Κατά τη διάρκεια του αγώνα *
Ονομασία χορηγού
3) Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα αντίγραφα του πιστοποιητικό καταμέτρησης που επισυνάπτω είναι εν ισχύ και δεν έχουν για οποιοδήποτε λόγο μεταβληθεί ή ανακληθεί μέχρι σήμερα. 4) Δηλώνω ότι θα τηρηθούν οι σχετικές διατάξεις του Γ.Κ.Λ. αρ.20 και αρ. 23, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ότι τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του σκάφους ναυτιλιακά έγγραφα και εφόδια, είναι σε ισχύ και επί αυτού, καθώς επίσης και ότι θα εφαρμοστούν οι διεθνείς κανονισμοί ασφαλείας ναυσιπλοΐας. 5)Δηλώνω ότι εγώ και το πλήρωμα μου είμαστε γνώστες και συμμορφωνόμαστε απόλυτα με τις κείμενες διατάξεις του ισχύοντος αθλητικού νόμου.
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy