ΝΑΟΕΦ
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟ ΑΓΩΝΑ
Email address *
Αγώνας/Race *
Έτος/Year *
Your answer
Όνομα σκάφους/Boat name *
Your answer
Αριθμός πανιού/Sail number *
Your answer
Όμιλος/Sailing club *
Your answer
Σημαία/Flag *
Your answer
Λιμάνι νηολογίου/Port registry *
Your answer
Εργοστασιακός τύπος/Boat model *
Your answer
Έτος κατασκευής/Built date *
Your answer
Χρώμα σκάφους/Boat color *
Your answer
Χρώμα κουβέρτας/Deck color *
Your answer
Χρώμα υφάλων/Hull bottom color
Your answer
Τύπος ιστιοφορίας/Sailing rig *
Your answer
Μπαλόνι Nο.1/Spinnaker n.1
Χρώματα μπαλονιών από πάνω προς τα κάτω/ Spinnakers colors from top to bottom
Your answer
Μπαλόνι Nο.2/Spinnaker n.2
Χρώματα μπαλονιών από πάνω προς τα κάτω/ Spinnakers colors from top to bottom
Your answer
Μπαλόνι Nο.3/Spinnaker n.3
Χρώματα μπαλονιών από πάνω προς τα κάτω/ Spinnakers colors from top to bottom
Your answer
Αριθμός πιστοποιητικού καταμέτρησης/Sailing race certificate number *
Your answer
Ημερομηνία έκδοσης/Date issued *
MM
/
DD
/
YYYY
Εκδόθηκε από/Issued from *
Your answer
Αρχικός βαθμός ικανότητας σκάφους/GPH *
Your answer
Κατηγορία/Class *
Διακριτικό σήμα VHF/Call sign VHF *
Your answer
Υπάρχοντα κανάλια VHF/Working VHF channels *
Your answer
1) Δηλώνω ότι αποδέχομαι τους κανονισμούς και τους όρους που αναφέρονται στην προκήρυξη του αγώνα, θα μετάσχω στον αγώνα με δική μου αποκλειστική ευθύνη και αποδέχομαι ακόμη ότι ο οργανωτής Όμιλος και οποιαδήποτε επιτροπή που έχει σχέση με τον αγώνα δεν έχει καμιά ευθύνη για τυχόν ατυχήματα ή ζημιές αν συμβούν στο σκάφος μου, με πρόσωπα ή πράγματα, στην θάλασσα ή στην στεριά, κατά την διάρκεια του αγώνα.
2) Δηλώνω ακόμη ότι το πιο πάνω αναφερόμενο σκάφος είναι εξοπλισμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ειδικού κανονισμού ασφαλείας ανοιχτής θάλασσας της I.S.A.F. για αγώνες : *
Κατά τη διάρκεια του αγώνα *
3) Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα αντίγραφα του πιστοποιητικό καταμέτρησης που επισυνάπτω είναι εν ισχύ και δεν έχουν για οποιοδήποτε λόγο μεταβληθεί ή ανακληθεί μέχρι σήμερα. 4) Δηλώνω ότι θα τηρηθούν οι σχετικές διατάξεις του Γ.Κ.Λ. αρ.20 και αρ. 23, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ότι τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του σκάφους ναυτιλιακά έγγραφα και εφόδια, είναι σε ισχύ και επί αυτού, καθώς επίσης και ότι θα εφαρμοστούν οι διεθνείς κανονισμοί ασφαλείας ναυσιπλοΐας. 5)Δηλώνω ότι εγώ και το πλήρωμα μου είμαστε γνώστες και συμμορφωνόμαστε απόλυτα με τις κείμενες διατάξεις του ισχύοντος αθλητικού νόμου.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy