3 x TAK

Podczas kongresu w dniu 22.04.2016 postanowiliśmy zorganizować akcje mające na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na problem związany z nierównością dotacji na dzieci w przedszkolach niepublicznych i publicznych oraz na kwestie związane z zaniżaniem dotacji przez gminy. Poniższe akcje to wynik dyskusji na sali oraz w kuluarach. Proszę o głosy.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question