Nastava na engleskom jeziku - 2019/20
U zimskom semestru školske 2019/2020. godine nastava na engleskom jeziku biće realizovana na sledećim predmetima: Programiranje 2, Marketing, Računovodstvo i Osnove kvaliteta.
PRIJAVA
Ime i prezime: *
Broj indexa: *
Izaberi predmet: *
Required
E-mail adresa: *
UPUTSTVO ZA STUDENTE
• Na sajtu Fakulteta se na početku svakog semestra objavljuje lista predmeta na kojima će se izvoditi nastava na engleskom jeziku u toku školske godine
• Nastava na engleskom jeziku realizuje se na svim godinama osnovnih studija za odabrane predmete, osim na prvoj godini
• Student se prijavljuje za slušanje nastave na engleskom jeziku tokom prve dve nedelje nastave preko forme na sajtu Fakulteta
• Realizacija nastave na engleskom jeziku na odabranim predmetima počinje u prvoj nedelji nastave u semestru po rasporedu nastave na engleskom jeziku (http://www.fon.bg.ac.rs/downloads/2019/09/raspored_engleski_2019.pdf)
• U slučaju da grupu čini manje od 10 studenata, nastava za taj predmet se neće izvoditi ili će se realizovati u vidu blok nastave
• Kada se grupe oforme, student je obavezan da potpiše Aneks ugovora o studiranju i izmiri novčanu naknadu (4.000,00 rsd) u terminima koji za to budu određeni, čime stiče pravo da sluša sve predmete koji su na raspolaganju u tekućoj školskoj godini
• Celokupna nastava (predavanja i vežbe) se izvodi na engleskom jeziku
• Student ima pravo da nakon dve nedelje odustane od pohađanja nastave na engleskom jeziku i vrati se regularnom delu nastave, pri čemu mu se troškovi ne refundiraju
• Nastava na engleskom jeziku se realizuje po identičnom nastavnom programu predmeta na srpskom jeziku (isti fond časova, način ispitivanja i ocenjivanja, broj ESPB bodova)
• Osnovna i obavezna literatura su iste za sve studente, ali se kroz dodatne nastavne aktivnosti (seminarski radovi, prezentacije, domaći zadaci, radionice, diskusije, debate, studije slučajeva i dr.) preporučuje šira literatura na engleskom jeziku
• U dodatku diplome koju student stiče nakon završetka studija, a na osnovu Aneksa ugovora o studiranju i potvrde profesora, navodi se lista predmeta koje je student slušao na engleskom jeziku
• Za nastavu na engleskom jeziku mogu se opredeliti i studenti drugih fakulteta – domaćih i stranih, sa kojima Fakultet ima potpisane sporazume o saradnji
• Dodatne informacije o nastavi na engleskom jeziku možete dobiti na mejl international@fon.bg.ac.rs
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy