Kelkit Sema Doğan Sağlık Hizmetleri MYO / Çalışan Memnuniyeti Anketi
Bu anket formu 3 Bölümden oluşmaktadır: Bölüm- 1'de, sizin Kelkit Sema Doğan Sağlık Hizmetleri MYO ile ilgili genel değerlendirmeniz amaçlanmaktadır. Bölüm- 2'de, Kelkit Sema Doğan Sağlık Hizmetleri MYO’nun ne kadar başarılı olduğu sorulmaktadır. Bölüm 3’te ise ilk iki bölümde yer almayan, ancak bu araştırma vesilesiyle sizin dile getirmek istediğiniz hususları yazmanız için ayrılmıştır.

*Anket anonimdir. Herhangi bir kişisel bilginizi toplamaz.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Görev Yaptığınız Birim
(örn.  Kelkit SHMYO)
*
Eğitim Düzeyiniz *
Cinsiyetiniz *
Akademik/İdari *
1. Bölüm
Kelkit Sağlık Hizmetleri MYO ile ilgili genel değerlendirmeniz amaçlanmaktadır.
1. Genel olarak düşündüğünüzde, Kelkit Sağlık Hizmetleri MYO ’da çalışmaktan ne derecede memnunsunuz? *
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
2. Bugüne kadarki deneyimlerinize dayanarak Kelkit Sağlık Hizmetleri MYO ’da çalışmayı arkadaşlarınıza tavsiye eder misiniz? *
Kesinlikle Tavsiye Etmem
Kesinlikle Tavsiye Ederim
3. "Kendimi Kelkit Sağlık Hizmetleri MYO ailesinin bir ferdi olarak görüyorum" ifadesine ne ölçüde katılıyorsunuz? *
Kesinlikle Hayır
Kesinlikle Evet
4. Çalıştığınız bölümdeki motivasyonu nasıl değerlendiriyorsunuz? *
Çok Zayıf
Çok İyi
2. Bölüm
Kelkit Sağlık Hizmetleri MYO’nun ne kadar başarılı olduğu sorulmaktadır.
1.1. Yaptığım işle ilgili bireysel karar verebilmem için yeterli imkan sağlanması *
Çok Zayıf
Çok İyi
1.2. Çalışanlar arasında fırsat eşitliğinin olması *
Çok Zayıf
Çok İyi
2.1. Yönetimin Üniversiteye ilişkin konularda çalışanları bilgilendirmesi *
Çok Zayıf
Çok İyi
2.2. Üniversite yönetimi çalışanlarıyla şeffaf, güvene dayalı ve açık ilişkiler kurması *
Çok Zayıf
Çok İyi
2.3. Üniversite içi iletişimin (web sitesi, dergi, e-mail, e-posta vs.) etkin olması *
Çok Zayıf
Çok İyi
3.1. En yakın yöneticim iyi yaptığım işi takdir ediyor *
Katılmıyorum
Katılıyorum
3.2. En yakın yöneticim sorunlara yapıcı yaklaşıyor *
Katılmıyorum
Katılıyorum
3.3. En yakın yöneticim açık fikirli ve dürüsttür *
Katılmıyorum
Katılıyorum
3.4. En yakın yöneticime güven duymam *
Katılmıyorum
Katılıyorum
3.5. En yakın yöneticim lider olarak bana örnektir *
Katılmıyorum
Katılıyorum
4.1. Yaratıcı ve yenilikçilik destek görüyor *
Katılmıyorum
Katılıyorum
4.2. Yetenek ve becerilerimi geliştirmem için eğitim imkanları sağlanıyor *
Katılmıyorum
Katılıyorum
4.3. Çalışanların mesleki yetenekleri arttırıcı yönde eğitim imkanı sağlanıyor *
Katılmıyorum
Katılıyorum
5.1. Yöneticilerim, bölüm ve çalışanların performansı ile ilgili olarak bilgi veriyor *
Katılmıyorum
Katılıyorum
5.2. En yakın yöneticim performansımı arttırmak için beni yönlendiriyor, destek veriyor *
Katılmıyorum
Katılıyorum
6.1. Kelkit SHMYO'nun açık olarak tanımlanmış strateji ve hedefleri vardır. *
Katılmıyorum
Katılıyorum
6.2. Kelkit SHMYO vizyon, misyon ve değerlerinin çalışanlar tarafından bilinir *
Katılmıyorum
Katılıyorum
7.1. Kalite bilincine sahip bir SHMYOdur. *
Katılmıyorum
Katılıyorum
7.2. Kelkit SHMYO öğrenci memnuniyetini esas alır. *
Katılmıyorum
Katılıyorum
7.3. Kelkit SHMYO çalışan memnuniyetini esas alır. *
Katılmıyorum
Katılıyorum
7.4. Yönetim yenilikçi ve değişime açıktır *
Katılmıyorum
Katılıyorum
8.1. Çalışanlara sağlanan sosyal imkanlar *
Çok Zayıf
Çok İyi
8.2. İşyerindeki sağlık ve iş güvenliğine önem verilir *
Katılmıyorum
Katılıyorum
8.3. Kafeterya/yemekhane hizmetlerinin kalitesi *
Çok Zayıf
Çok İyi
9.1. Eğitim/Öğretim Ortam ve araçları yeterlidir *
Katılmıyorum
Katılıyorum
9.2. Sınavlar uygun ortam ve koşullarda yapılır. *
Katılmıyorum
Katılıyorum
9.3. Tüm çalışanlar birbirine açık fikirli davranır. *
Katılmıyorum
Katılıyorum
9.4. Bölüm içindeki çalışanlar arasında işbirliği vardır. *
Katılmıyorum
Katılıyorum
9.5. Farklı birimler ve bölümler arasında işbirliği vardır. *
Katılmıyorum
Katılıyorum
9.6. Çalışma ortamı temizdir. *
Katılmıyorum
Katılıyorum
10.1. Kelkit SHMYO çevreye karşı duyarlıdır *
Katılmıyorum
Katılıyorum
10.2. Kelkit SHMYO toplum ihtiyaçlarına (kültür/ sanat) karşı duyarlıdır *
Katılmıyorum
Katılıyorum
3. Bölüm
İlk iki bölümde yer almayan, ancak bu araştırma vesilesiyle sizin dile getirmek istediğiniz hususları yazmanız için ayrılmıştır.
Bu araştırmada yer almayan ancak sizce dikkate alınmasını uygun gördüğünüz başka unsurlar varsa lütfen yazınız.
Sizce öncelikle iyileştirilmesi veya değiştirilmesini istediğiniz, üç konuyu önem sırasına göre yazınız.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy