(ปิดลงทะเบียน) แบบฟอร์มลงทะเบียนคนไทยในอินโดนีเซียที่จะเดินทางกลับประเทศไทย (สามารถลงทะเบียนรูปแบบใหม่พร้อมกันทั่วโลกที่ dcaregistration.mfa.go.th โดยจะประกาศรายละเอียดทางเฟสบุ๊ค Royal Thai Embassy, Jakarta)
*สำคัญ : กดส่งแบบฟอร์มออนไลน์ และส่งเอกสารทางอีเมล consular.jkt@mfa.mail.go.th ล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชม. ก่อนเที่ยวบินเดินทางกลับประเทศไทย และก่อน 17.00น ของทุกวัน*

*สำคัญ : เนื่องจากมีการสอบถามสถานะการออกหนังสือรับรองจำนวนมาก ขอความร่วมมือสอบถามสถานะ 24. ชม ก่อนเดินทางในกรณีที่ยังไม่ได้รับหนังสือรับรองทางอีเมล โดยสามารถติดต่อเบอร์โทรฉุกเฉิน +62 811 186253 และเฟสบุ๊ค Royal Thai Embassy, Jakarta *
คำนำหน้า-ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย *
คำนำหน้า-ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ (ตัวอย่าง : MR. KONTHAI JAIDEE) (ตัวพิมพ์ใหญ่) *
วัน เดือน ปี เกิด (ค.ศ.) *
MM
/
DD
/
YYYY
หมายเลขหนังสือเดินทาง ไม่เว้นวรรค (ตัวอย่าง : AA1234567) (ตรวจสอบความถูกต้อง) *
หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก โดยไม่ต้องเว้นวรรค *
เมืองที่พำนักอยู่ในอินโดนีเซีย ภาษาอังกฤษ *
ที่อยู่ในอินโดนีเซีย ภาษาอังกฤษ *
เบอร์โทรศัพท์มือถือในอินโดนีเซีย *
Email Address ที่ใช้ส่งเอกสาร (ตัวอย่างการระบุหัวข้อเรื่องเมื่อส่งอีเมล Subject : MR. KHONTHAI JAIDEE) *
ที่อยู่ในประเทศไทย (ปัจจุบัน) *
เบอร์โทรศัพท์มือถือในประเทศไทย *
ผู้ที่สามารถติดต่อได้ในประเทศไทย (สมาชิกครอบครัว ญาติ เพื่อนสนิท หรือเพื่อนร่วมงาน) ระบุ 1 ชื่อ คำนำหน้า-ชื่อ-นามสกุล *
เบอร์ติดต่อของผู้ที่สามารถติดต่อได้ในประเทศไทย *
จังหวัดพำนักในประเทศไทย *
วันที่เที่ยวบินเดินทางออกจากอินโดนีเซีย (ค.ศ.) *
MM
/
DD
/
YYYY
วันที่เที่ยวบินเดินทางถึงประเทศไทย (ค.ศ.) (Date of Return to Thailand) *
MM
/
DD
/
YYYY
หมายเลขเที่ยวบินที่จะเดินทางกลับประเทศไทย (Flight Numbers) (ทุกเที่ยวบินระหว่างอินโดนีเซียและไทย) *
เวลาเที่ยวบินออกจากอินโดนีเซีย (Departure Time) *
Time
:
ข้อมูลสุขภาพ *
โปรดกาเครื่องหมาย ในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริง
Required
จัดทำใบรับรองแพทย์ (Fit to Fly health certificate) ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง *
Required
ข้าพเจ้า จะส่งภาพเอกสารที่ชัดเจนอย่างครบถ้วนภายในอีเมลเดียวกันรายบุคคล แก่สถานเอกอัครราชทูตฯ ทางอีเมล consular.jkt@mfa.mail.go.th ด้วยเอกสารดังนี้ : 1. ใบรับรองแพทย์ว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate) 2. หน้าหนังสือเดินทาง และ 3. เอกสารจองตั๋วเครื่องบิน โดยส่งอีเมลอย่างน้อย 24 ชม. ล่วงหน้าก่อนเที่ยวบินเดินทางกลับประเทศไทย /// สถานเอกอัครราชทูตฯ จะส่งหนังสือรับรองกลับทางอีเมล โดยผู้ร้องไม่ต้องเดินทางมาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ *
*สำคัญ : กดส่งแบบฟอร์มออนไลน์ และส่งเอกสารทางอีเมล consular.jkt@mfa.mail.go.th ก่อน 17.00น ของทุกวัน*
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ขอให้กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนฯ ฉบับนี้ใหม่โดยระบุเที่ยวบินใหม่ และส่งเฉพาะเอกสารเที่ยวบินทางอีเมลถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ (ตัวอย่าง Subject : New flight for MR. KHONTHAI JAIDEE) *
ข้าพเจ้ายินยอมให้กระทรวงการต่างประเทศ เก็บรวบรวมข้อมูลของข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคัดกรองและอำนวยความสะดวกส่งกลับภูมิลำเนาในประเทศไทย *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy