การขอเข้ามาติดต่อหน่วยงานในพื้นที่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ในสถานการณ์ COVID 19  
ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเต็มแล้ว หรือหมดเวลาลงทะเบียนแล้ว (หลัง 12.00น.)*****

กรุณาลงทะเบียนใหม่ในวันถัดไป ก่อนเวลา 12.00 น. (ไม่นับรวมวันหยุดราชการ และวันหยุดเสาร์อาทิตย์)
This form was created inside of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. Report Abuse