ઉદ્યોગસાહસિકતા જાગ્રુતિ કાર્યશાળા માટેનું ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ (Online Registration Form for Entrepreneurship Awarenesss Workshop)
સરદારધામ દ્વારા નવેમ્બર ૨૦૧૮માં આયોજીત થનાર ઉદ્યોગસાહસિકતા જાગ્રુતિ કાર્યશાળા માટે રજીસ્ટર કરો.
(Register for two day Entrepreneurship Awarenesss Workshop to be organized by Sardardham in November 2018).
Email address *
કાર્યશાળાની વિગતો માટે નીચેની લીંક પર ક્લિક કરી પીડીએફ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો. (Download pdf file for details on the workshop).
નોંધ (Note):
૧. કાર્યશાળામાં ઉપસ્થિત રહેવા માટે આપનું રજીસ્ટ્રેશન કરવું જરૂરી છે.
(Registration is required to participate in the workshop).

૨. એક રજીસ્ટ્રેશન પર ફક્ત એક જ વ્યક્તિ પ્રવેશને પાત્ર છે.
(Only one person is eligible for one registration).


Full Name (With Father Name & Surname) પુરૂં નામ *
Your answer
Mobile Number (મોબાઈલ) *
Your answer
Age (ઉંમર) *
Your answer
City (શહેર) *
Your answer
Education Qualification (શૈક્ષણિક લાયકાત) *
Your answer
Recent Activity (હાલની પ્રવૃતિ) *
Your answer
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service