Kurz / Course SAPUL C december 2015

Vyplnením a odoslaním tohto formulára potvrdzujem, že zadané údaje sú pravdivé a že som sa oboznámil / -a s organizačným poriadkom kurzov Sapul a Únie LaSŠ.
V súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov vyplnením a odoslaním tohto formulára dávam súhlas na spracovanie mojich osobných údajov uvedených v tomto formulári pre interné potreby.

By filling out this application form, I confirm, that the written data is true, and that I familiarized myself with organizational rules of SAPUL and Union of LaSŠ courses.
In accordance with §7 of law number 428/2002 L.C., regarding the protection of personal data, by filling out and submitting this form, I agree to give SAPUL the right to process my personal data presented in this application form – for internal needs of the association.

  Termíny kurzov / Course terms: 04.12.- 13.12.2015

  Kurz C lyže /ski 04.12. - 13.12.2015 Kurz C snowboard 04.12. - 13.12.2015 Kurz C dual 04.12. - 18.12.2015
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Lyžiarske a snowboardové školy Únie LaSŠ - Ski and Snowboard Schools of the Union of LaSŠ.

  Zoznam škôl, cez ktoré môžeš získať prax a zľavu z kurzovného: List of schools through which you can get practise and discount from course fee: - Alex-ski www.alexski.sk  - ALLSports Academy www.allsportsacademy.sk - Alpinka www.skialpinka.szm.sk  - Berg www.berg.sk - Fatraski www.fatraski.sk - LaSŠ Igora Korscha motolook.korsch@gmail.com - LŠ Jakaski, Kavečany www.jakaski.sk - LŠ TATRA SKISCHOOL www.skirent.sk - Ľubomír Slodičák www.slodicakskischool.sk - Patty ski www.lyziarskaskola.sk - PEPE SKI s.r.o. www.pepeski.sk - Ski School SMILE www.skischoolsmile.sk - SKI-TI skiti1@post.sk - Snow Sport Service a.s. www.damisport.sk - T-SKI TRAVEL www.slovakiatravel.sk - Thalion www.skiexperts.sk - Xtreme s.r.o. xtremesport@xtremesport.sk - RAW rawvratna@gmail.com
  This is a required question
  This is a required question

  Cena kurzu / Course price

  Presné ceny a informácie k jednotlivým kurzom podľa typu kurzu nájdeš v nasledovných propozíciách: Kurz C lyže http://www.sapul.sk/files/KurzCdec2015%284%29.pdf Kurz C snowboard http://www.sapul.sk/files/KurzCdec2015%284%29.pdf Kurz C dual http://www.sapul.sk/files/KurzCDual%20dec%202015%282%29.pdf You can find all information and prices to individual courses in the following propositions: Course C ski Course C snowboard Dual C course
  This is a required question
  This is a required question

  Dôležité údaje / Important data

  SAPUL Tatranská Lomnica 13 059 60 Vysoké Tatry, Slovakia Mobil: +421 905 415 955 mail: sapul@sapul.sk www.sapul.sk IČO / Organization identification number: 17084423 Číslo účtu / Bank account number: 6624 2010 00 / 1111 Banka / Bank: UniCredit Bank, a.s. Poprad