Анкета
Анкета за обществените нагласи относно обсъжданата оптимизация на съдебната карта, включваща реорганизиране / обединение на районните съдилища и в частност на Районен съд Исперих
1. Вашият пол е: *
2. Вашето местожителство в съдебния район на Районен съд - Исперих ли е: *
3. Образование: *
4. Възраст: *
5. Вие сте: *
6. Служителите разбират ли вашия проблем / запитване: *
7. Удовлетворени ли сте от обслужването на служителите в съда? *
8. Кои места за обслужване сте посещавали в съда? *
/възможен е повече от 1 отговор/
Required
9. Има ли необходимост Районен съд Исперих да продължи да съществува на територията на Разградски съдебен район? *
10. Ако на предходния въпрос сте дали отговор "Да", моля аргументирайте се от какво е продиктувана тази необходимост?
/възможен е повече от 1 отговор/
11. Как ще Ви се отрази евентуално закриване на РС Исперих? *
/възможен е повече от 1 отговор/
Required
12. Трябва ли символи на държавността каквито са: община, училища, съд, полиция, болница, Дирекция "Бюро по труда", Дирекция "Социално подпомагане", РУСО да продължат да съществуват на територията на общината? *
Next
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy