Тести до тем 5 та 6
Тести до тем 5 та 6
1. Вкажіть своє прізвище, ім'я та по батькові
Your answer
2. Дайте визначення поняття "інвестиції"
Your answer
3. Як класифікують інвестиції?
Your answer
4. Оберіть рахунок, який використовують для обліку капітальних інвестицій:
5. Оберіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо нараховано оплату праці працівникам, зайнятим на будівництві складу господарським способом:
6. Оберіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо списано будівельні матеріали на будівництво складу господарським способом:
7. Оберіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо придбано комп'ютерне обладнання у постачальника:
8. Оберіть правильну кореспонденцію рахунків для відображення витрат з доставки обладнання власним вантажним автотранспортом:
9. Визначте первісну вартість придбаного обладнання, якщо його купівельна вартість - 5400 грн., в т.ч. ПДВ - 900, витрати на доставку - 200 грн., налаштування обладнання до роботи - 150 грн. :
10. Який первинний документ складають при оприбуткуванні основного засобу та введенні його в експлуатацію?
Your answer
11. Аналітичний облік капітальних інвестицій ведуть у:
12. Синтетичний облік капітальних інвестицій ведуть у:
13. Дайте визначення поняття "основні засоби"
Your answer
14. Оберіть відповідний код рахунка до видів необоротних активів:
Рахунок 11
Рахунок 10
Рахунок 16
Рахунок 12
Основні засоби
Нематеріальні активи
Довгострокові біологічні активи
Інші необоротні матеріальні активи
15. Оберіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо оприбутковано придбаний автомобіль до складу основних засобів:
16. Оберіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо оприбутковано збудований гараж до складу основних засобів:
17. Оберіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо оприбутковано комп'ютерну програму до складу нематеріальних активів:
18. Аналітичний обліку основних засобів ведуть у:
Your answer
19. Синтетичний облік основних засобів ведуть у:
20. Розкрийте сутність поняття "амортизація"
Your answer
21. Назвіть методи нарахування амортизації
Your answer
22. Оберіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо нараховано амортизацію на офісне приміщення:
23. Оберіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо нараховано амортизацію на виробниче обладнання:
24. Оберіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо списано основний засіб за рахунок зносу:
25. Оберіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо списано залишкову вартість ліквідованого основного засобу:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.