แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆ ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ทำแผนปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป
ชื่อผู้ขอรับบริการ (บุคคลหรือหน่วยงาน)
Your answer
ที่อยู่ผู้ขอรับบริการ
Your answer
โทรศัพท์ผู้ขอรับบริการ
Your answer
ขอรับบริการจาก (ชื่อหน่วยงานผู้ให้บริการ)
Your answer
โปรดระบุเรื่องที่ขอรับบริการ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy