Biokonferencen 2013 - Hjernen og læring.

Biokonferencen 2013 - Hjernen og læring.

Tidligere var det god latin at opfatte hjernen som noget uforanderligt, noget som man kun kunne påvirke og ændre i negativ retning. Eller sagt med andre ord – fra 20-25 års alderen var der kun en vej for hjernen nemlig ned af bakke. I dag ved vi at hjernen gennem hele livet ændres i et konstant og intimt samspil med omgivelserne og de udfordringer vi stilles overfor. Hjernen ændres i takt med at vi bruger eller ikke bruger den. Hjernen er med andre ord plastisk og kan tilpasses nye krav fra vore omgivelser. Denne plasticitet påvirker os mennesker på godt og ondt, og kan være med til at fremtvinge diverse sygdomme, men også gøre os i stand til at komme tilbage efter en hjerneskade.
Og ikke blot søvn men også stress, spiller en vigtig rolle for indlæring og hukommelse, på samme måde som fysik aktivitet gør. Museforsøg har nemlig vist at fysisk aktivitet påvirker produktionen af BDNF som stimulerer neuronernes vækst. Hukommelse og indlæring hænger på bøjler af stress, motion og søvn men mere og mere tydligt bliver det også i disse tider hvordan epigenetiske forhold blander sig og påvirker hjernen aktivitet og proesser.
De hjerneprocesser som står i centrum i forbindelse med etableres af læring og hukommelse vil blive præsenteret på biokonferencen.
Hvordan siger den nyeste hjerneforskning og hvordan hjernen etablerer læring og hukommelse. Og hvordan kan læring og hukommelse optimeres hos den enkelte. I dette spændingsfelt kan også inddrages forhold og faktorer som er med til at hindre eller besværliggøre læring. Her kan nævnes misbrugsstoffer, manglende søvn og manglende kendskab til læringsredskaber. Og hvad betyder forkert kost?
Søvn og vågen tilstand er to nødvendige biologiske fænomener der er grundlæggende for vort liv, men i særdeleshed også i forhold til vores hukommelse og læring.

Tid: Torsdag 26.09 – Fredag 27.09 2013

Sted: Biokonferencen afholdes på Gentofte Hotel. Gentoftegade 29. 2820 Gentofte

Tilmeldingsfrist: Først til mølle, senest 23.08.2013

Pris: For medlemmer af FaDB 2500,- ikke medlemmer 3500,-

Biokonference 2013 – Hjernen og læring.
Præliminært program

Torsdag den 26.09:
11.00 Konferencen starter – indkvartering og velkomst
11.30 – 12.30 Jesper Mogensen: Den dynamiske hjerne i sundhed og sygdom, Del 1
12.30 – 13.30 Frokost
13.30 – 15.30 Jesper Mogensen: Den dynamiske hjerne i sundhed og sygdom, Del 2
15.30 – 16.00 Kaffe
16.00 – 17.00 Workshop
17.00 – 18.00 Fagkonsulent for Biologi, Kresten Cæsar Torp
18.00 – 19.00 Generalforsamling i Foreningen af Danske Biologer
19.30 – 21.00 Festmiddag
21.00 - Overraskelse og socialt samvær

Fredag den 27.09:
08.00 – 09.00 Morgenmad
09.00 – 10.30 Poul Jennum: Hjernens regulering af søvn og vågen. Betydning for sundhed og sygdom.
10.30 – 12.00 Karsten: Samspillet mellem tarmens bakterier og hjernen: Bestemmer tarmens bakterier vores handlinger?
12.00 – 13.00 Frokost
13.00 – 14.30 Oplæg/eksperimentelt
14.30 – 15.00 Kaffe og evaluering

Med venlig hilsen
Svend Erik, Jane og Christian.

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question