📝 แบบประเมินความพึงพอใจสำนักคอมพิวเตอร์
1. เพศ *
2. สถานภาพ *
3. หน่วยงาน *
👍🏻 โปรดระบุความพึงพอใจต่อการรับบริการของสำนักคอมพิวเตอร์
1. ท่านพึงพอใจต่อการบริการของสำนักคอมพิวเตอร์ *
น้อยที่สุด 👎🏻
👍🏻 มากที่สุด
2. ท่านพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมของ "ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์" ที่ได้รับบริการ *
น้อยที่สุด 👎🏻
👍🏻 มากที่สุด
3. ท่านพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมของ "สำนักงานสำนักคอมพิวเตอร์" ที่เข้ารับบริการ *
น้อยที่สุด 👎🏻
👍🏻 มากที่สุด
4. ท่านพึงพอใจต่อ "โครงการอบรม หรือ กิจกรรม" ของสำนักคอมพิวเตอร์ *
น้อยที่สุด 👎🏻
👍🏻 มากที่สุด
5. ข้อเสนอแนะต่อสำนักคอมพิวเตอร์
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. Report Abuse - Terms of Service