BIZILABEren Gabonetako tailerrak / Talleres de Navidad en BIZILABE
TAILERRAK:
1- Asmakuntza-fabrika
- Egutegia: abenduaren 24-26-27 eta 28an
- Ordutegia: goizean, 9:00-11:00 h
- Adina: 12-15 urte

2- CSI tailerra: argitu misterioa!
- Egutegia: abenduaren 24-26-27 eta 28an
- Ordutegia: goizean, 11:30-13.30 h
- Adina: 12-15 urte

TALLERES:
1- Fábrica para inventar e investigar
- Cuándo: 24-26-27 y 28 de diciembre
- Horario: por las mañanas, de 9:00 a 11:00 h
- Edad: 12-15 años

2- ¡Resuelve el misterio! Taller CSI
- Cuándo: 24-26-27 y 28 de diciembre
- Horario: por las mañanas, de 11:30 a 13:30 h
- Edad: 12-15 años

PREZIOA/PRECIO: Arrunta / Ordinaria (15 €) - Familia ugaria / Familia numerosa (10 €) - Diru-sarrerak bermatzeko errenta (DSBE) / Renta de Garantía de Ingresos (RGI) (4 €)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tailerraren izena/Nombre del taller
Izena / Nombre *
Your answer
Lehen abizena / Primer apellido *
Your answer
Bigarren abizena / Segundo apellido *
Your answer
Sexua / Sexo *
Jaiotze-data / Fecha de nacimiento *
MM
/
DD
/
YYYY
NANa / DNI
Your answer
Bizilekua / Domicilio *
Oharra: Bilbon erroldatuta egotea ezinbestekoa da / Nota: se requiere estar empadronado/a en Bilbao)
Your answer
PK / CP *
Your answer
Kontakturako telefonoa (guraso edo tutorearena) / Teléfono de contacto (de los progenitores o tutor/tutora) *
Your answer
Kontakturako helbide elektronikoa / Dirección electrónica de contacto *
Your answer
Ikastetxea / Centro escolar *
Your answer
Ikasten duen hizkuntza-eredua / Modelo lingüístico en el que estudia *
Nola izan duzu programaren berri? / ¿Cómo se ha enterado del programa? *
Required
Aurretik beste tailer teknologikoren batean parte hartu duzu? / ¿Ha participado anteriormente en algún taller tecnológico? *
Baietz erantzun baduzu, esan zeinetan / En caso afirmativo, indica en cuál
Your answer
Zenbatekoa zehaztu / Seleccione el importe. *
Gazteria Zerbitzuak egiaztatuko du eskatzaileak Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzen duen, edo Familia Ugaria osatzen duen, beraz, ez da hori egiaztatzeko agiririk aurkeztu beharko, salbu aipatu zerbitzuak propio eskatuko balu / El Servicio de Juventud comprobará si el o la solicitante son prescriptores de la Renta de garantía de Ingresos o si constituye Familia Numerosa, por lo que no deberá presentar justificante alguno, salvo que le sea solicitado por dicho servicio
Gazteak behar berezirik badu? (Zehaztu zein) / ¿Tiene alguna necesidad especial? (Indica cuál)
Your answer
Oharrak / Observaciones
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Elhuyar Fundazioa. Report Abuse - Terms of Service