แบบฟอร์มขอใช้บริการสตูดิโอจัดทำสื่อออนไลน์
1. กรุณาตรวจเช็คตารางที่สามารถให้บริการได้ที่ (Check before booking) http://www.socsci.nu.ac.th/th/?page_id=9678
2. ระบุรายละเอียดวันและช่วงเวลาที่ต้องการ โดยแจ้งความประสงค์ล่วงหน้า 2 วันทำการ (Two days advance notice)
3.หน่วย IT จะทำการบันทึกข้อมูลขอใช้บริการลงในปฏิทินในเวลา 16.00 น. ของทุกวันทำการ (Activity log at 16.00 PM)
4. หากมีการขอใช้บริการในช่วงเวลาเดียวกันจะให้สิทธิ์ผู้ที่ทำการส่งแบบฟอร์มก่อน โดยจะติดต่อผู้ที่ขอใช้บริการทับซ้อนเพื่อแจ้งเลื่อนการนัดหมายตามข้อมูลเบอร์โทรที่ท่านแจ้งไว้ (will give the right to the 1st person who submitted)
5.หากมีการยกเลิกคำขอใช้บริการ กรุณาแจ้งหน่วย IT หรือ กรอกข้อมูลที่ต้องการยกเลิกในส่วน "หมายเหตุ" ในแบบฟอร์มนี้และส่งกลับมาอีกครั้ง (Please contact us if you cancel at 0992692333 / 05596 1923 / Line ID: "sk.geng" or fill out the information that you want to cancel in the part of "Annotation" again)
ชื่อ-นามสกุล : Full Name *
เบอร์โทรติดต่อ: Contact number *
หน่วยงาน/สังกัด: Department
รูปแบบการบันทึกสื่อการสอน: Format of teaching media *
วันที่ (12 May-19June 2020) *
MM
/
DD
/
YYYY
ช่วงเวลา: Duration *
หมายเหตุ: Annotation
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Naresuan University. Report Abuse