ใบสมัคร นักดำน้ำจิตอาสา โครงการอุทยานใต้ทะเลอ่าวไทย (GULF of THAILAND MARINE PARK)
โครงการอุทยานใต้ทะเลอ่าวไทย (GULF of THAILAND MARINE PARK) เป็นระยะที่ ๓ ของโครงการคืนบ้านสัตว์น้ำให้อ่าวท้องตมที่ดำเนินการมากว่า ๒๐ ปี โดยโครงการนี้เป็นระยะปีที่ ๒๑-๓๐ ตามแผนงาน ๕๐ ปี

โครงการอุทยานใต้ทะเลอ่าวไทย (GULF of THAILAND MARINE PARK) เป็นการต่อยอดบ้านปลาแบบเดิมที่ประสบความสำเร็จมาแล้วราวๆ ๑๐ รูปแบบ และขยายพื้นที่ดำเนินงานออกไปให้กว้างขึ้น บางจุด มีพื้นที่ดำเนินการใต้น้ำครอบคลุมถึง ๙ ตารางกิโลเมตร

ซึ่งในแต่ละโซนจะประกอบด้วยบ้านปลาเอนกประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ เป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเลชุมชน แหล่งศึกษาวิจัยทรัพยากรทางทะเลของชุมชน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อลดผลกระทบการทำลายทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เพื่อลดการทำลายทรัพยากรปะการังธรรมชาติของนักดำน้ำฝึกหัด เป็นแหล่งดำน้ำแห่งใหม่ของนักดำน้ำมืออาชีพ

วัตุประสงค์หลักคือการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และบริหารจัดการโดยชุมชน

โดยอาศัยความต้องการของชุมชน มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและอาสาสมัครนักดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของชุมชน เป็นกำลังสำคัญ ในการดำเนินการต้องการอาสาสมัครนักดำน้ำจิตอาสา หมุนเวียนทำกิจกรรมประมาณ ๑,๐๐๐ คน

Email address *
คุณสมบัติ
๑. SCUBA DIVER ระดับ Open Water , One Stars ขึ้นไป และ Snorkeling
๒. มีจิตอาสา ร่วมกิจกรรมทำประโยชน์ให้สิ่งแวดล้อมและชุมชน
๓. รับผิดชอบตัวเองและทีมได้
๔. รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
๕. รับผิดชอบวัสดุอุปกรณ์ของทีมและส่วนรวมได้
๖. ทำงานเป็นทีมได้ดี
๗. ร่วมกิจกรรมได้สม่ำเสมอ

หากยังไม่ได้เป็นนักดำน้ำ ศูนย์ดำน้ำชุมชน เปิดสอนหลักสูตรการดำน้ำเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของชุมชนเป็นระยะๆ

ลักษณะกิจกรรม
๑. กิจกรรมเตรียมงาน
๒. กิจกรรมอบรมความรู้
๓. กิจกรรมผิวน้ำ
๔. กิจกรรมดำน้ำตื้น
๕. กิจกรรมดำน้ำลึก
๖. กิจกรรมสำรวจ
๗. กิจกรรมบำรุงรักษา/ซ่อมแซม
๘. กิจกรรมอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรม
๑. ชุมชนสนับสนุนค่าอาหารและที่พัก
๒. ชุมชนสนับสนุนที่พัก
๓. แชร์ค่าใช้จ่าย
๔. อาสาสมัครรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน
ซึ่งจะแจ้งให้สมาชิกทราบในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม เป็นรายกิจกรรม ว่ามีค่าใช้จ่ายเท่าใด หรือได้รับสนับสนุนสิ่งใดบ้าง
ควรทราบก่อนสมัคร
ใบสมัครนี้ เป็นใบสมัครเพื่อเป็นอาสาสมัครนักดำน้ำจิตอาสา โครงการอุทยานใต้ทะเลอ่าวไทย (GULF of THAILAND MARINE PARK) ซึ่งดำเนินการโดยชุมชน

หากต้องการเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ กับโครงการฯ ต้องติดตามข่าวสารในช่องทางต่างๆ ที่ท่านให้ข้อมูล หรือ
เพจ www.facebook.com/tongtomyaihomestay หรือ
เว็บไซต์ www.tongtomyai.com
และทำการลงชื่อเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเป็นรายกิจกรรมไป

ทั้งนี้ กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น เป็นกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อทำประโยชน์ให้สิ่งแวดล้อมและชุมชนด้วยจิตอาสา ซึ่งดำเนินการโดยชุมชน โดยสมัครใจ แม้ไม่มีค่าตอบแทน หรืออาจต้องมีค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม ครูไก่ Line : @tongtomyai โทร ๐๘๑-๓๔๕๖๗๔๓

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service