Квалитет на животот - Витилиго
(Macedonia)
Добредојдовте!
Драг пријателе,

Ви благодариме што одвоивте малку време за да го пополните овој краток прашалник. Целта е да се измери колку витилиго влијае врз вашиот живот во текот на минатата недела. Ве молиме проверете една кутија за секое прашање.

Вашите одговори ќе бидат дел од компаративната студија Vitiligo Quality of Life спроведена од непрофитабилна Фондација Витилиго. Ние ја почитуваме вашата приватност и не бараме никакви лични информации - овој прашалник е потполно анонимен.

Ако имате прашања во врска со овој прашалник или нашата организација воопшто, ве молиме посетете ја нашата веб-страница или испратете ни е-пошта.

1, Penn Plaza, # 6205, Њујорк, NY 10119 САД
+ 1-855-966-3555
info@vrfoundation.org
www.VRFoundation.org

Copyright © AY Finlay, GK Khan, април 1992 година. Се користи со дозвола. Лична карта CUQoL1665.

Прашалник
1. Во текот на изминатата недела,во колкава мера вашата кожа ве чешала, била воспалена, болела или пецкала? *
2. Во текот на изминатата недела, во колкава мера сте се почувствувале засрамено или сте биле погодени заради состојбата на вашата кожа? *
3. Во текот на изминатата недела, во колкава мера состојбата на вашата кожа Ви пречела при извршување на секојдневните обврски (купување, работење во домот, градината) *
4. Во текот на изминатата недела, во колкава мера состојбата на вашата кожа влијаела врз изборот на облеката што ја носите? *
5. Во текот на изминатата недела, во колкава мера состојбата на вашата кожа влијаела врз Вашите социјални активности и слободното време? *
6. Во текот на изминатата недела, во колкава мера состојбата на вашата кожа Ви правела проблеми при вршење на спортски активности? *
7. Во текот на изминатата недела, во колкава мера состојбата на вашата кожа влијаела на Вашите работни активности или учењето? *
Ако одговорот е „Не“, во колкава мера кожата Ви претставувала проблем при вршењето на работните активности или учењето? *
8. Во текот на изминатата недела, во колкава мера вашата кожа предизвикала проблеми во односите со партнерот, или некои од вашите блиски пријатели и роднини? *
9. Во текот на изминатата недела, во колкава мера состојбата на вашата кожа предизвикала било какви сексуални потешкотии? *
10. Во текот на изминатата недела, колку третирањето на вашата кожа Ви претставувало проблем во поглед на правењето неред дома и одземање на слободното време? *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service