Rezerwacja miejsca / TIGER CAMP / Lato 2021
Formularz zgłoszeniowy na obóz Lato 2021.
Po przesłaniu poniższego formularza otrzymasz na wskazany adres mailowy wiadomość z pełną instrukcją oraz dokumentacją.
(proszę zwrócić uwagę na poprawność wpisanego adresu mailowego oraz nr telefonu)

Aktualizacja 20.01 - PRACUJEMY NAD OTWARCIEM 3 TURNUSU ( informacja jeszcze w tym tygodniu)
WYBIERZ TURNUS *
WYBIERZ PAKIET TEMATYCZNY *
DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ
Imię i nazwisko *
Adres zamieszkania
Ulica i numer *
Miasto *
Kod pocztowy *
Telefon *
E-mail *
DANE UCZESTNIKA OBOZU
Imię uczestnika *
Nazwisko uczestnika *
Rok urodzenia *
Wybierz rozmiar koszulki *
Informacja
Aby rezerwacja miejsca dla Twojego dziecka była ważna należy w przeciągu 3 dni roboczych od dnia wypełnienia powyższego formularza wpłacić zadatek w wysokości 500 zł. W przypadku braku wpłaty do 3 dni roboczych rezerwacja zostaje anulowana. Nr konta do wpłaty oraz dalsze instrukcje dotyczące procesu rezerwacji prześlemy na podany adres e-mail, jeżeli nie otrzymali Państwo zwrotnego maila należy sprawdzić skrzynkę SPAM.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO, niniejszym zarząd Tiger Camp / Sportowego Klubu Taekwon-do TIGER informuje, że:
1. Stowarzyszenie kultury fizycznej Tiger Camp /Sportowy Klub Taekwon-do TIGER (SKT TIGER), NIP: 882-00-19-528, REGON: 890239789, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000168707, posiadające swoją siedzibę na ul. Wrocławskiej 29 w Dzierżoniowie 58-200, przetwarza dane osobowe osób zgłoszonych do wyjazdu na obóz.
2. Administratorem danych osobowych jest Prezes Tiger Camp / SKT Tiger, a dane te są – z jego upoważnienia przetwarzane przez członków Zarządu, kadrę oraz księgowego. Administrator danych informuje, że:
2.1. Przetwarzanie przez Tiger Camp / SKT Tiger dane osobowe zgłoszonych na obóz pochodzą wyłącznie od osób, których one dotyczą.
2.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania prawa do wyjazdu na obóz. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia również uczestnictwo we wszelkich działaniach organizowanych przez Tiger Camp. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w obozie.
2.3. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem Prezesa – biuro@tigercamp.pl , tel: 501-073-411.
4. Pani/Pana/dziecka dane osobowe:
4.1. podane w formularzu rezerwacyjnymi, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i f RODO,
4.2. przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z działaniami organizacyjnymi Tiger Camp wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
4.3. będą przechowywane, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora – przez czas ich realizacji,
4.4. nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego ani jakichkolwiek pomiarów,
4.5. mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie w celu udziału w wycieczkach zorganizowanych (imię, nazwisko, rok urodzenia).
5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia.
6. W razie uznania, że przetwarzanie przez Tiger Camp / SKT Tiger dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacjami o ochronie danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie ich zgodnie z powyższymi informacjami. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy