แบบฟอร์มทะเบียนประวัตินักศึกษา (นักศึกษาปัจจุบัน)
แบบฟอร์มนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา www.fit.ssru.ac.th www.facebook.com/ssru.fit
รหัสนักศึกษา *
คำนำหน้า *
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) *
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อเล่น *
สาขาวิชา *
ศาสนา
วัน เดือน ปีเกิด (พ.ศ.) *
รหัสบัตรประชาชน 13 หลัก *
E-Mail ของนักศึกษา
Facebook ของนักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ ของนักศึกษา *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. Report Abuse