แบบฟอร์มทะเบียนประวัตินักศึกษา (นักศึกษาปัจจุบัน)
แบบฟอร์มนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา www.fit.ssru.ac.th www.facebook.com/ssru.fit
รหัสนักศึกษา *
Your answer
คำนำหน้า *
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) *
Your answer
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)
Your answer
ชื่อเล่น *
Your answer
สาขาวิชา *
ศาสนา
Your answer
วัน เดือน ปีเกิด (พ.ศ.) *
Your answer
รหัสบัตรประชาชน 13 หลัก *
Your answer
E-Mail ของนักศึกษา
Your answer
Facebook ของนักศึกษา
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ ของนักศึกษา *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. Report Abuse - Terms of Service