แบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558
รายวิชา Google sketchup รหัสวิชา ง30228 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
พิมพ์ชื่อ-นามสกุล
Your answer
ชั้น
Your answer
เลขที่
Your answer
1.โปรแกรม Google Sketch up เหมาะกับการใช้งานในด้านใด
2.ข้อใดไม่ใช่ความสามารถในการทำงานของโปรแกรม Google Sketch up
3.บุคคลใดต่อไปนี้เหมาะที่จะเลือกโปรแกรม Google Sketch up ใช้ในการประกอบอาชีพ
4. ในการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบควรคำนึงถึงข้อใด
5.ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการออกแบบ
6.คำสั่งใดเป็นการเข้าสู่โปรแกรม Google Sketch up
7.คำสั่งเลือกมุมมองการทำงานก่อนเข้าสุ่โปรแกรมคือข้อใด
8.ข้อใดคือขั้นตอนการเปิดแถบเครื่องมือต่าง ๆ ที่ต้องการใช้งานอย่างถูกต้อง
9.เมื่อนักเรียนได้รับมอบหมายให้ออกแบบเก้าอี้นักเรียน นักเรียนควรคำนึงถึงข้อใดมากที่สุด
10.ผลงานที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรม Google Sketch up เป็นงานประเภทใด
11.ข้อใดคือการทำงานของเมาส์เพื่อเลือกวัตถุ
12.ข้อใดคือแกนหลักในการทำงานของโปรแกรม Google Sketchup
13.ข้อใดคือหลักการทำงานของแกนน้ำเงิน
14.แกนหลักในข้อใดบอกถึงการทำงานทางทิศเหนือ
15.ข้อใดเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวาดรูปร่างและรูปทรงต่าง ๆ
16.ข้อใดเป็นเครื่องมือกลุ่มเครื่องมือ Construction
17.การบันทึกมุมมองเป็น Animation มีขั้นตอนตามข้อใด
18.การนำออกไฟล์ Animation ด้วยคำสั่งในข้อใด
19.คำสั่ง Follow Me มีความหมายตรงกับข้อใด
20.ถ้านักเรียนต้องการสร้างโต๊ะ นักเรียนจะเร่ิมจากสิ่งใดก่อน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนสิงหวิทยาคม. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms