หลักสูตร"บริหารเขตพื้นที่การศึกษาอย่างไรให้เกิดผล หลีกพ้นความผิดวินัย ห่างไกลคุก"

ให้คลิกวงกลมหน้าครั้งที่และกรอกรายละเอียดเพื่อสมัครอบรมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา (รองและผอ.สพป./สพม.) แล้วอย่าลืมกดปุ่ม "ส่ง" หรือ "submit"

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question