Registration Survey - isiZulu
Inhloso yalolu hlamibuzo mayelana nokweneliseka ukubuyekeza izinga lokweneliseka kwabafundi. Lokhu kuyindlela yokuthola ulwazi oluyisisekelo oluzoholela ekuthuthukisweni kwendlela ekulekelelwa ngayo abafundi.
Khetha osebenzisane naye
Bekulula kangakanani ukubhalisa e-UKZN?
Bawusizo kangakanani abasebenzi abasezindaweni ezihlukene zokubhalisa?
Kulula kangakanani ukuthola izinsiza ozidingayo e-UKZN?
Weneliseke kangakanani ngohlelo lokubhalisa jikelele?
Ziwusizo kangananani izinsiza ezihlinzekwe yiNyuvesi ngesikhathi sokubhalisa?
Uzizwa uphephe kangakanani eKhempasini?
Lingakanani ithuba lokuqhubeka ufunde kule Nyuvesi ngonyaka wezi-2019?
Lingakanani ithuba lokuthi uncome le Nyuvesi kwabanye?
Ukuphawula:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms