แบบประเมินห้องเรียน Active Learning (สำหรับอาจารย์) เทอม 2/2560
แบบประเมินห้องเรียน Active Learning แบ่งเป็น 3 ตอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบความคิดเห็น และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เพื่อนำผลการประเมินไปพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงพัฒนาห้องเรียน Active Learning ให้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา ต่อไป
โปรดเลือกช่องระดับความถี่ หรือ ระดับคะแนน
ตอนที่ 1 ความถี่ในการใช้อุปกรณ์ในการใช้อุปกรณ์ห้องเรียน Active Learning
คำชี้แจง 5= ทุกครั้งที่ใช้ห้อง 4= มากกว่า 4 ครั้งต่อเดือน

3= 3-4 ครั้งต่อเดือน 2 = 1-2 ครั้งต่อเดือน

1 = ไม่เคยใช้
กรุณาระบุห้องเรียนที่ท่านใช้สอน *
1.Tablet Monitor และปากกา
Captionless Image
5
4
3
2
1
ระดับความถี่ของการใช้อุปกรณ์
2.Touch Pen (ปากกาสำหรับเขียนหน้าจอสัมผัส)
Captionless Image
5
4
3
2
1
ระดับความถี่ของการใช้อุปกรณ์
3. Laser Pointer
Captionless Image
5
4
3
2
1
ระดับความถี่ของการใช้อุปกรณ์
4. Microphone หนีบปกเสื้อ
Captionless Image
5
4
3
2
1
ระดับความถี่ของการใช้อุปกรณ์
5. กระดาน miniboard แบบไร้สายพร้อมปากกา
Captionless Image
5
4
3
2
1
ระดับความถี่ของการใช้อุปกรณ์
6. ปากกา U-Pointer
Captionless Image
5
4
3
2
1
ระดับความถี่ของการใช้อุปกรณ์
7. สายเชื่อมต่ออุปกรณ์ Smart Device
5
4
3
2
1
- MHL HDTV
- VGA Adaptor
- Wi-Fi Display
สาย HDMI
สาย VGA
8. กระดานไวท์บอร์ด
5
4
3
2
1
ระดับความถี่ของการใช้อุปกรณ์
9. Flip Chart
5
4
3
2
1
ระดับความถี่ของการใช้อุปกรณ์
10. Color Magnet (เม็ดแม่เหล็ก)
Captionless Image
5
4
3
2
1
ระดับความถี่ของการใช้อุปกรณ์
11. กล้อง Webcam (กล้องวิดีโอพร้อมสายยาว 10 เมตร)
Captionless Image
5
4
3
2
1
ระดับความถี่ของการใช้อุปกรณ์
12. Computer All in One (หน้าจอสัมผัส)
5
4
3
2
1
ระดับความถี่ของการใช้อุปกรณ์
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Mae Fah Luang University. Report Abuse - Terms of Service