ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN - 2018
Đăng ký trình độ *
Chọn trình độ đăng ký theo học tương ứng tốt nghiệp THCS, THPT
Nguyện vọng thứ 1 *
Ưu tiên xét trước thứ 1
Nguyện vọng thứ 2 *
Ưu tiên xét thứ 2
Nguyện vọng thứ 3 *
Ưu tiên xét thứ 3
Họ và tên đầy đủ của thí sinh *
Your answer
Giới tính *
Ngày / tháng / năm sinh *
Nhập theo định dạng: ví dụ sinh ngày 20 tháng 12 năm 1990 ------> viết đúng 20/12/1990
Your answer
Dân tộc *
Your answer
Tôn giáo *
Your answer
Nơi sinh *
Chỉ nhập: Huyện - Tỉnh. Ví dụ: Nghĩa Hành - Quảng Ngãi
Your answer
Hộ khẩu thưởng trú *
Ghi rõ: Số nhà, Đường - Xóm, Thôn - Xã (phường) - Huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) - Tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương)
Your answer
Đã tốt nghiệp *
Đối với thí sinh Liên thông Cao đẳng cần chọn đúng Hệ đã TỐT NGHIỆP
Năm tốt nghiệp: Trung học cơ sở, hoặc Trung học phổ thông, hoặc Trung cấp nghề (CNKT/3/7, THCN, TCCN) ... *
4 chứ số, ví dụ: 2013
Your answer
Tên Trường nơi bạn tốt nghiệp THCS, hoặc THPT hoặc tương đương, hoặc TCN (CNKT 3/7, THCN, TCCN) *
Ghi tên trường của cấp học cao nhất. THÍ SINH LIÊN THÔNG phải nhập rõ tên trường đã học
Your answer
Địa chỉ Trường bạn đã tốt nghiệp *
Ghi rõ: Số nhà, Đường - Xã (phường) - Huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) - Tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương)
Your answer
Đối tượng ưu tiên *
Số giấy chứng minh nhân dân
9 chữ số
Your answer
Ngày cấp giấy chứng minh nhân dân
Ví dụ: 20/01/2012
Your answer
Họ và tên Người nhận giấy báo nhập học *
Người nhận có thể khác người đăng ký tuyển sinh
Your answer
Địa chỉ của người nhận giấy báo nhập học *
Ghi rõ: Số nhà, Đường - Xóm, Thôn - Xã (phường) - Huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) - Tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương)
Your answer
Điện thoại liên lạc của THÍ SINH *
Số điện thoại: di động hoặc điện thoại cố định (để nhận tin nhắn, hoặc nhận điện thoại gọi nhập học)
Your answer
Điện thoại liên lạc của PHỤ HUYNH *
Số điện thoại: di động hoặc điện thoại cố định (để nhận tin nhắn, hoặc nhận điện thoại gọi nhập học)
Your answer
Email liên lạc (nếu có)
Nhận giấy báo nhập học qua Email
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Nghĩa Hành Community.