แบบฟอร์มกรอกข้อมูลสมัครเรียนของ JIE CENTER
แบบฟอร์มใบสมัครเข้าเรียนของ JIE CENTER ( กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ )
Email *
ชื่อ-นามสกุล / Name of  student *
เพศ / Gender
*
Required
สัญชาติ / Nationality *
วัน เดือน ปี / Date of birth  *
MM
/
DD
/
YYYY
อายุ / Age *
โรงเรียน /มหาวิทยาลัยที่ต้องการเข้าศึกษา School/University you wish to attend *
ต้องการเข้าเรียนในชั้น/เกรด / Need admission in class / grade *
ชื่อ-นามสกุลบิดา / Father's name  *
ชื่อ-นามสกุลมารดา / Mother's name *
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน / Permanent address *
ที่อยู่ปัจจุบัน / Mailing address *
โทรศัพท์ / Phone  number *
โทรศัพท์มือถือ / Mobile  number *
อีเมล / E-mail *
โรงเรียน/มหาวิทยาลัยเดิม / Previous School / University *
เกรดเฉลี่ยล่าสุด / Last GPA *
กฎระเบียบของโรงเรียนที่ควรทราบ  *
พฤติกรรมหรือการกระทำที่กล่าวถึงต่อไปนี้ โรงเรียนถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายและตวามเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่น นักเรียนทุกคนจึงควรหลีกเลี่ยงหากผู้ใดยังกระทำอาจจะทำให้หมดสภาพการเป็นนักเรียนหรือถูกให้ออกจากโรงเรียน โดยทางโรงเรียนและตัวแทน หจก.เจไออี เซ็นเตอร์ จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้โดยเด็ดขาด และจะถูกส่งกลับประเทศไทยทันที
         1.เป็นผู้เสพหรือจำหน่ายสารเสพติด เครื่องแอลกอฮอล์ บุหรี่ และสารมีพิษต่างๆ
         2.ขัดขวางหรือต่อต้านการปฏิบัติงานของโรงเรียนโดยใช้ความรุนแรง มีการดูหมิ่น ใช้กำลังทำร้าย ใช้การบังคับ  ขู่เข็ญ                หรือด่าทอเจ้าหน้าที่โรงเรียน,คุณครูหรือนักเรียนคนอื่นๆ ด้วยวิธีการต่างๆ ทำให้ผู้อื่นหวาดกลัวหรือรู้สึกเป็นการคุกคาม
         3.ทำร้ายร่างกายคณะครู เจ้าหน้าที่หรือเพื่อนนักเรียนให้ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง
         4.ทำการขู่เข็ญ ก่อการจราจล หรือมีพฤติกรรมกระด้างกระเดื่อง
         5.ปลอมแปลงเอกสาร บันทึกและรายงานต่างๆ ของโรงเรียนที่ส่งถึงผู้ปกครอง
         6.ลักขโมยข้อสอบ แบบทดสอบ หรือสิ่งของมีค่าจากห้องเรียนไปเป็นสมบัติของตนเอง
         7.ทำลายอุปกรณ์ และของมีค่าของโรงเรียน
กฎระเบียบอื่นๆ *
1.มีไว้หรือจำหน่ายสิ่งพิมพ์ สิ่งของที่ไม่เหมาะสมกับนักเรียน เช่น ภาพลามก อนาจาร
2.มีพฤติกรรมในลักษณะชู้สาว
3.เล่นการพนัน
4.จงใจหนีเรียนหรือไม่เข้าเรียนและไม่เชื่อฟังคำสั่งคุณครูหรือเจ้าหน้าที่โรงเรียน
5.มีสิ่งของที่โรงเรียนประกาศเป็นของต้องห้ามไว้ในครอบครอง
6.หยุดเรียนเป็นเวลามากกว่า 7 วัน โดยไม่มีการทำหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy