No Brainer - Enkät om livemusik-arrangemang och förebyggande arbete mot narkotika
Under 2019 har Svensk Live stöd från Folkhälsomyndigheten att undersöka metoder och möjligheter att arbeta preventivt mot narkotika genom attitydförändrande insatser tillsammans med arrangörer av livemusik, i projektet No Brainer.

För att få en bred inblick i hur vardagen ser ut runt om hos Svensk Lives medlemmar hoppas vi att du vill besvara följande frågor. Ditt svar är anonymt och sammanställningen av svar kommer att utgöra underlag för utvecklingen av projektets metod och material.

Svara så utförligt du kan utifrån din/er infallsvinkel och erfarenhet. Om du inte själv arrangerar går det utmärkt att referera till intryck och kunskap du fått förmedlat via arrangörer du/ni är i kontakt med. Tänk på att inte namnge arrangören samt att notera att det rör sig om upplevelser och kunskap du fått vidareförmedlat.

Om det är några frågor kontakta Marita, projektledare på marita@svensklive.se
Mer info om No Brainer hittar du på http://www.svensklive.se/no-brainer/.
1) Vilken erfarenhet har du/ni av narkotika i samband med livemusik arrangemang? *
Your answer
2) Ser du/ni en utveckling i bruket av narkotika i samband med livemusik arrangemang? Om ja, beskriv kortfattat vilken och hur? *
Your answer
3) Arbetar du/ni idag med prevention mot bruk av narkotika? Om ja beskriv hur och i samarbete med vem/vilka? *
Your answer
4) Vilka vinster ser du/ni med att arbeta preventivt mot narkotika i samband med livemusik arrangemang? *
Your answer
5) Hur kan ett preventivt arbete utformas för att det ska fungera för dig/er? *
Your answer
6) Övriga tankar och/eller du vill delge, t.ex. kompletterande info om det finns problem med specifika typer av narkotika, tips om bra insatser som görs av andra eller insatser vi bör ha vetskap om, etc. *
Your answer
Stort tack för din medverkan!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Svensk live. Report Abuse - Terms of Service