Matematika III. - Vektory
Tento test ti má pomôcť zaradiť sa do kurzov na prípravnom sústredení. Keď získaš menej ako 3 body z niektorého testu, potom ti odporúčame navštíviť počas sústredenia príslušné bloky Matematika I., II. alebo III.
Email address
Meno
Your answer
Priezvisko
Your answer
11. V súradnicovej sústave sú dané krajné body úsečky AB, A[2,5], B[6,1]. Určte súradnice bodu S, ktorý je stredom úsečky AB.
1 point
12. Je daný vektor
1 point
Captionless Image
13. Sú dané vektory
1 point
Captionless Image
14. V rovnobežnostene PABDCEFG sú dané vektory
1 point
Captionless Image
15. Sú dané body A[2, 1], B[5, 5]. Určte súradnice bodu D tak, aby štvoruholník ABCD bol štvorec.
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms