ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียนอื่นๆ
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง/ไปรษณีย์ ที่โรงเรียนสตรีสิริเกศ 879 ถนนปลัดมณฑล ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000 / โทรศัพท์ 045-612868 / โทรสาร 045-620642 / E-mail : admin@ssk.ac.th
2) ร้องเรียนด้วยตนเอง/ไปรษณีย์ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ถนนวันลูกเสือ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
3) Facebook โรงเรียนสตรีสิริเกศ : https://www.facebook.com/s.siriket
4) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
Email address *
ชื่อ - นามสกุล *
ระบุชื่อ นามสกุล ผู้ร้องเรียน
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ *
รายละเอียด *
ระบุข้อมูลรายละเอียดการร้องเรียน เช่น พฤติกรรมอันไม่เหมาะสมต่างๆ ของนักเรียน, ข้าราชการครูและบุคลากร หรือคำชี้แนะต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งไปยังหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง และจะถูกเก็บเป็นความลับ
ข้อมูลเพิ่มเติม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนสตรีสิริเกศ. - Terms of Service