แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้จัดทำแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือหน่วยงานต่างๆ ที่มาติดต่อใช้บริการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ ทำแผนปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1.เพศ
Clear selection
2.อายุ
Clear selection
3.อาชีพ
Clear selection
4.งานที่ขอรับบริการ
Clear selection
รายการประเมิน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.มีป้ายบอกทิศทางในการเข้าถึงจุดบริการได้อย่างสะดวก ชัดเจน
2.ให้บริการตามลำดับก่อนหลัง มีความสะดวก รวดเร็ว
3.เจ้าหน้าที่มีความสุภาพและให้คำแนะนำในการบริการ
4.เจ้าหน้าที่มีความเสมอภาค ซื่อสัตย์ ไม่แสวงหาผลประโยชน์
5.มีน้ำดื่ม เก้าอี้ ห้องน้ำ ที่จอดรถบริการอย่างเพียงพอ
6.สถานที่บริการ สะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย แสงสว่างเพียงพอ
ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy