กิจกรรมพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค
สถานะ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนมีความสะอาดและปลอดภัย
มีการตรวจซ่อมอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค อย่างทันเวลาเมื่อเกิดการชำรุด
อาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภคได้รับการพัฒนา
ครู นักเรียนได้รับบริการด้านระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานที่อย่างทั่วถึง
ระดับคุณภาพของสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์". Report Abuse