REGISTRAČNÝ FORMULÁR: Design Thinking Workshop (Banská Bystrica)
Zvažujete možnosť, ako vytvoriť produkt s menším dopadom na životné prostredie? Máte nápad na ekoinováciu, ale neviete ako začať? Vzniká pri vašej podnikateľskej činnosti odpad, pre ktorý by ste radi našli ďalšie využitie?

Prinášame vám workshop zameraný na pochopenie metodológie DESIGN THINKING a hlavne jej aplikáciu do praxe. Ocitnete sa v roli dizajnéra, ktorý bude spoznávať svojho zákazníka, obchodných partnerov, životný cyklus materiálov a poznať neúmyselné dopady svojej činnosti.

Na tomto workshope nebudete oddychovať. Budete diskutovať, prichádzať s novými myšlienkami a návrhmi riešenia, zhovárať sa s vašimi potenciálnymi zákazníkmi či obchodnými partnermi. Na workshope vám pomôžeme zmeniť spôsob myslenia, klásť správne otázky a začať skúmať nové možnosti.

OBSAH WORKSHOPU
· Oboznámenie sa s metodológiou DESIGN THINKING
· Zadefinovanie problému
· Generovanie nápadov
· Návrh riešenia a jeho testovanie

PRE KOHO JE WORKSHOP URČENÝ
· Výrobcovia
· Start-upy
· Dizajnéri a kreatívci
· Recyklačné spoločnosti

Účasť na workshope je BEZPLATNÁ, no počet voľných miest je LIMITOVANÝ. V prípade vyššieho počtu registrácií ako je počet dostupných miest, uprednostníme žiadateľov na základe ich motivácie uvedenej v tomto formulári.

Registrácia bude otvorená do 17. mája 2019.

TERMÍN A MIESTO KONANIA
22. mája 2019, 9:00 - 16:00
Business Innovation Center
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica

PODMIENKY
Účastník musí byť podnikateľ:
· Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva SR
· spĺňa definíciu malého a stredného podniku
· je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania

Vybrané spoločnosti budú kontaktované agentúrou Slovak Business Agency a budú poskytovať vyhlásenie ohľadom pomoci v rámci de-minimis schémy, predtým ako sa zapoja do workshopu.

Udalosť nájdete aj na Facebooku MOVECO
https://www.facebook.com/events/436824340210865/

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na rasova@sbagency.sk alebo +421 2 20 363 172.

Tím MOVECO,
Slovak Business Agency

Údaje o spoločnosti
Názov spoločnosti: *
Your answer
Odvetvie: *
Your answer
Osobné údaje
Uveďte kontaktnú osobu, ktorá sa zúčastní workshopu
Meno a priezvisko *
Your answer
Pozícia *
Your answer
Email *
Your answer
Telefonický kontakt
Your answer
Motivácia
Aká je Vaša motivácia pri účasti na seminári? *
Required
Stručne opíšte Vašu motiváciu
V prípade vyššieho počtu registrácií ako je počet dostupných miest, uprednostníme spoločnosti na základe ich motivácie uvedenej v tejto časti
Your answer
Máte nejaké obmedzenia v stravovaní? Ak áno, uveďte aké:
Priestor pre Vaše doplňujúce postrehy alebo otázky
Your answer
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Vaše údaje zhromažďujeme v súvislosti s registráciou na predmetné podujatie. Údaje použijeme za účelom možného kontaktovania spoločnosti pre spresnenie informácií pri registrácii a účasti na podujatí, pri príprave prezenčnej listiny a iné interné účely súvisiace s predmetným podujatím a s projektom MOVECO. Informácie zozbierané týmto dotazníkom budú uchovávané nanajvýš 5 rokov od ukončenia podujatia. Evidencia údajov bude spracovaná na základe Vášho súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov v rámci SBA sú dostupné na http://www.sbagency.sk/sites/default/files/ochrana_osobnych_udajov.pdf. Osobné údaje budú spracované tiež v rámci online služieb, ktoré poskytuje na základe dohody so sprostredkovateľom spoločnosť Google LLC so sídlom na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké. Podrobnosti o ochrane osobných údajov spoločnosťou sú dostupné online na https://policies.google.com/privacy.
Tím MOVECO Vám ďakuje za Váš čas.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service