Kartläggning för gemensamt beslutsfattande
Blodcancerförbundet har under 2019 undersökt hur personcentrerad information och delaktighet i vård kan ha en inverkan på medlemmars livskvalitet, följsamhet och nöjdhet. Under hösten arbetar vi vidare med vårt projekt "Kartläggningsstöd för gemensamt beslutsfattande" (eng. Mapping Aid for Shared Decision Making), som syftar till att understödja personcentrering i blodcancervård, genom att vårdpersonal ges ett verktyg som för olika tillstånd eller steg i patientresan påminner om vilka faktorer som kan ha en inverkan på patientens behov av personcentrerad vård och information.

Vi söker fördjupad kunskap från dig som vid tillfällen har fått inadekvat information om biverkningar och effekter av sjukdom, eller som har frångått din behandlingsplan eller uteblivit från inplanerade vårdbesök eller uppföljande samtal med vilja eller av misstag, för att du av någon anledning hade otillräckliga möjligheter att fullfölja planeringen.

Undersökningen består av fyra öppna frågor. Du väljer själv vilka du vill svara på och det finns inget rätt eller fel svar. Dina svar är anonyma och skulle kunna hjälpa vårdpersonal att utreda hur information och planering kan anpassas effektivt, med hänsyn till olika faktorer i patientens liv. Vänligen ange inga personuppgifter i formuläret.

Projektet leds av Elin Sporrong som enklast nås via elin@blodcancerforbundet.se.

TACK för din medverkan!
Om du vid något tillfälle har fått inadekvat information om bieffekter eller effekter av sjukdom och behandling, hur påverkade detta dig negativt?
Your answer
Vid tillfället du fick inadekvat information, hur hade information kunnat anpassats på ett sätt som vore hjälpsamt för dig?
Your answer
Om du vid något tillfälle har valt att frångå din behandlingsplan (exempelvis genom att hoppa över en dos/ett piller) eller uppföljningsplan (exempelvis genom att inte komma på ett inplanerat besök/en provtagning), glömt eller på annat vis varit förhindrad att följa din behandlings- eller uppföljningsplan, vilket var skälet?
Your answer
Vid tillfället du frångick din behandlings- eller uppföljningsplan, hade en anpassning av information, gemensamt beslutsfattande, eller en mer personcentrerad lösning kunnat hjälpa dig att följa planeringen?
Your answer
Får Blodcancerförbundet citera delar av eller hela ditt svar under föreläsningar, i sammanställningar eller för interna presentationer av projektarbetet?
Your answer
Tack för din medverkan - det betyder mycket för oss!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service