Přihláška na seminář PREZENTACE JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST VĚDECKÉ PRÁCE


Pořadatel: Česká membránová platforma a Univerzita Pardubice

Termín konání: 4. října 2017

Místo konání: seminární místnost S21, budova HB, FChT, Studentská 573, Univerzita Pardubice,

Cena semináře: členové CZEMP 100 Kč, ostatní 200 Kč

Platba: převodem na č. ú. 220288712/0300. Jako variabilní symbol uvádějte: 1702, specifický symbol: váš telefon uvedený v elektronické přihlášce (ve formátu 123456789).

Kontakt: info@czemp.cz, tel.: +420 724 959 544

Další informace na www.czemp.cz

Přihlašujte se do 2. října 2017, nezapomeňte ovšem, že kapacita semináře je omezená.

  Česká membránová platforma, z.s.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question