Påmelding til Vitengarden 31. oktober/ Sign up for Vitengarden ("The science farm") the 31st of October
OBS: Det sendes ikke ut bekreftelser - har du fylt ut skjemaet her, så er du påmeldt. Lagre eventet i kalenderen din!:) Førstemann til mølla! Skjemaet stenger når det er fullt. / NOTE: You will not recieve any confirmation - if you have filled out the form, you have a spot. Save the event in your calender! :) First come, first sirved! The form will close when the event is full.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Fullt navn/full name: *
Studiested/the place you study: *
Hvor møter du opp? / Where will you meet us? *
Jeg har med dette antallet barn: / I'm bringing this ammount of children: *
Jeg bekrefter herved at personlig data er gitt frivillig og er klar over at personlig data innsamles for påmeldingsliste til det gitte arrangementet. (Den personlige informasjonen gitt i dette skjeamet vil ikke bli delt med andre enn ansatte i SiS. Informasjonen vil bli bevart for anonymisert informasjon i forbindelse med rapportering til Kunnskapsdepartementet, men vil bli slettet innen 31.12.22. Ta kontakt for å endre noe av informasjonen.) // I hereby confirm that personal data is provided voluntarily and am aware that personal data is collected for signing up to this event. (The personal information provided in this form will not be shared with anyone other than employees of SiS. The information will be kept for anonymous information in connection with reporting to the Ministry of Education, but will be deleted by 31.12.22. Please contact to change some of the information .) *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy