ĐĂNG KÝ Ý TƯỞNG THAM GIA CUỘC THI "THỬ THÁCH SÁNG TẠO CÙNG INTEL GALILEO" LẦN II NĂM 2015 - YOUNG MAKERS CHALLENGE 2015 REGISTRATION FORM

Nhằm thúc đẩy và phát triển phong trào học tập, sáng tạo và ứng dụng tin học trong thanh thiếu nhi; Tìm kiếm, phát hiện, tập hợp và phát huy những năng khiếu trẻ về tin học góp phần xây dựng nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho thành phố, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ phối hợp với Công ty Intel Việt Nam và Tổ chức giáo dục Everest Education tổ chức Cuộc thi "Thử thách sáng tạo cùng Intel Galileo - Young Makers Challenge" lần II năm 2015.

  THÔNG TIN TÁC GIẢ/ CONTESTANTS' INFO

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  MÔ TẢ SẢN PHẨM/ PROJECT DESCRIPTION

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question