แบบฟอร์มรายงานตัวหลังทำวิจัยปริญญาเอก
แบบฟอร์มรายงานตัวหลังทำวิจัยปริญญาเอก (Postdoctoral Research)
ผู้รับทุนต้องเตรียมไฟล์เพื่อกรอกแบบฟอร์มดังนี้
1. รูปถ่ายหน้าตรง (หากไม่มี สามารถถ่ายด้วยมือถือและอับโหลดได้) – จำเป็น
2. ประวัติส่วนตัว-การศึกษา-อื่นๆ ในรูป Curriculum Vitae (CV) - จำเป็น
3. ลายเซ็นต์ (jpg) (สามารถเซ็นต์บนกระดาษและถ่ายรูปอับโหลดได้) – จำเป็น
4. Keyword งานวิจัยที่ศึกษา
ประวัติส่วนตัว
คำนำหน้า (ภาษาไทย) *
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) *
คำนำหน้า (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)
วัน/เดือน/ปี ที่เกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
โทรศัพท์มือถือ *
E-mail *
ที่อยู่ (ที่สะดวกสำหรับติดต่อ) *
เข้ารับทุน พสวท. ตั้งแต่ระดับ *
ชั้นปีที่ *
สถานศึกษา *
ประเทศ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms