แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ของโรงพยาบาลครบุรี
เว็บไซต์โรงพยาบาลครบุรี (www.khonburi-hospital.go.th) จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวต่างๆของ รพ.ครบุรี ให้แก่เจ้าหน้าภายใน รพ.ครบุรีและเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอ ครบุรี
เว็บไซต์โรงพยาบาลครบุรี
แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์ในการสำรวจความพึงพอใจของผู้ที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของโรงพยาบาลครบุรี (www.khonburi-hospital.go.th) เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาข้อมูล ให้เป็นที่พึงพอใจสูงสุดแกผู้ใช้บริการ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจ คำตอบและคำแนะนำของท่านเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเว็บไซต์อย่างยิ่ง
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ
ประเภทของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service